04.8.2012 10:55:06

Medzinárodný festival Filmy priateľov

V Moskve sa dnes otvára medzinárodný festival Filmy priateľov. Do programu boli zaradené filmy krajín, ktoré donedávna tvorili spolu s Ruskom akýsi spoločný filmový priestor.
Štyri festivalové dni sú venované rôznym krajinám: Deň Ukrajiny a Gruzínska, Deň Litvy a Estónska, Deň Kazachstanu a Deň krajín Strednej Európy (Maďarska a Slovenska).
Podľa Hlas Ruska, 24. marca 2011