20.2.2014 13:06:35

Medvedev: Ukrajina potrebuje legitímnu moc, o ktorú si nebudú môcť utierať nohy

Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev vyhlásil dnes na zasadn utí kabinetu ministrov, že vláda na Ukrajine sa musí skoncentrovať a brániť ľudí, aby si o ňu neutierali nohy.

Aby Rusko mohlo splniť svoje záväzky voči ukrajinským partnerom "vláda musí byť legitímna a efektívna, aby si o ňu, ako o handru - nevytierali nohy", - povedal.

"Vychádzame z toho, že moc sa musí skoncentrovať, aby chránila ľudí, aby obránila štruktúry ochrany práva, ktoré stoja na stráži štátnych záujmov a bránia týchto ľudí", - zdôraznil Medvedev.

 

Podľa vz.ru, 20. február 2014