04.8.2012 10:55:06

Medvedev prehovoril aj k bývalým spojencom

Bez ohľadu na to, že májové prehliadky majú svoj štandardný scenár, ruskí predstavitelia ich často využívali aj na geopolitické vyhlásenia. Pred štyrmi rokmi vtedajší prezident V. Putin porovnal politickú doktrínu USA s ideológiou Tretej ríše konštatujúc, že súčasné hrozby vyjadrujú rovnakú neúctu k ľudskému životu, rovnaké pojmy o výnimočnosti a o šírení svojho poriadku vo svete.
Toho roku prezident Medvedev uviedol, že Rusko by chcelo mať „neviditeľný systém ochrany“, zrejme pripomínajúc návrh Moskvy na vytvorenie nového európskeho bezpečnostného orgánu, ktorý by krajinu upokojil predovšetkým vo vzťahu k existencii NATO.
Ruský prezident obnovil aj tému zbližovania so spojencami počas 2. svetovej vojny, odmietajúc starú sovietsku ideu, že Západ vstúpil do vojny až keď bolo jasné kto v nej zvíťazí. „Deň víťazstva bol a zostane dňom nášho spoločného víťazstva“, - povedal.
Inosmi podľa The New York Times, 9. máj 2011 (výňatok)