04.8.2012 10:55:06

Medvedev pozval predstaviteľov SNŠ na Deň víťazstva do Moskvy

Konkrétne na slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti 65. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá sa uskutoční 9. mája v Moskve.
- Pozvanie predstaviteľov krajín SNŠ na toto neformálne stretnutie v predvečer nášho spoločného sviatku sa mi zdá úplne logické. D. Medvedev sa takto vyslovil počas stretnutia s tajomníkom spoločenstva Sergejom Lebedevom. Ten dodal, že príprava stretnutia sa už začala a že toto podujatie sa stane aj významným medzníkom ruského predsedníctva krajín SNŠ.
Pri tejto pozícii Ruska sa zastavil a uviedol, že podľa plánu ruské predsedníctvo krajín SNŠ odštartuje ekonomickým fórom v Moskve dňa 5. marca 2010, ktorý bude zasvätený predovšetkým novým iniciatívam Ruska v priestore krajín SNŠ. Taktiež pripomenul, že rok 2010 bol krajinami SNŠ ohlásený ako rok vedy a inovácií, čo sa na fórume pretaví do konkrétnych tém vedecko-technickej a novátorskej spolupráce.
Výkonný tajomník spoločenstva S. Lebedev však zdôraznil, že kľúčovými sa počas ruského predsedníctva krajín SNŠ stanú podujatia spojené s oslavami 65. výročia Dňa víťazstva. Pripomenul, že rok 2010 bol na území krajín SNŠ vyhlásený za Rok veteránov pod heslom „Zvíťazili sme spolu!“
- vmi -, podľa RIAN, 4. február 2010