04.8.2012 10:55:06

Medvedev potvrdil desiateho atamana

Dmitrij Medvedev potvrdil vo funkcii atamana Volžského vojskového kozáckeho spoločenstva Ivana Mironova.
V súčasnosti má Rusko desať registrovaných kozáckych spoločenstiev kozáckych vojsk – Preveľké vojsko donské, Kubáňske, Terské, Volžské, Orenburské, Sibírske, Jenisejské, Irkutské, Zabajkalské a Usurijské. Čoskoro sa má objaviť 11-te vojsko – Centrálne. De facto už existuje, v tomto čase prebieha jeho registrácia na ministerstve spravodlivosti.
Predstaviteľ prezidentskej administrácie Alexander Beglov novinárov informoval, že v súčasnosti je v Rusku registrovaných asi 7 miliónov ľudí, ktorí sa považujú za kozákov. Kompletné kozácke útvary majú asi 700 tisíc ľudí. K tomu treba prirátať ďalších asi 600 „neregistrovaných“ kozáckych družín. V tomto roku majú byť všetky zaregistrované.
V Rusku okrem tohto existuje 24 kozáckych kadetských zborov, vyše tisíc kozáckych tried vo všeobecných vzdelávacích zariadeniach má ďalších asi 40 tisíc chovancov.
V krajine sa tiež nachádza 150 vojensko-vlasteneckých a vojensko-športových klubov a vyše 500 kozáckych folklórnych súborov.
RIA Novosti 23. september 2010