04.8.2012 10:55:06

Medvedev poslal rozviedčíkov študovať WikiLeaks

Ruský prezident odporučil pracovníkom zahraničnej rozviedky študovať tajné a služobné materiály, ktoré boli uverejnené vďaka WikiLeaks. Vyslovil to počas slávnostného zhromaždenia k 90. výročiu založenia tejto služby a dodal, že metódy práce rozviedky sa musia meniť a zdokonaľovať.
Medvedev rozviedčíkov požiadal aby u seba nedovolili obdobný únik informácií. Napriek tomu, že na to vraj nie je kvôli známym príčinám nikto poistený.
Podľa lenta.ru, 15. december 2010