04.8.2012 10:55:06

Medvedev: Konflikty musia hodnotiť experti a nie novinári

„Vážime si novinárov za ich operatívne sprostredkúvanie informácií, za ich obetavú a veľakrát životunebezpečnú prácu. Sú to chlapáci!
No napriek tomu, hlbokú a profesionálnu analýzu, komentár k existujúcemu, musia poskytovať profesionáli, experti so všestrannými vedomosťami, bohatí skúsenosťami, vrátane diplomatických i skúsenosťami z riešenia krízových situácií“, - povedal na konferencii o euroatlantickej bezpečnosti.
RIA Novosti, 23. marec 2012