08.8.2022 21:30:11

„Média lžou a manipulují zpravodajství z Ukrajiny.“ Hovoří bývalý zpravodajec, který žaluje vládu

Na zábere Jiří Wagner
Na zábere Jiří Wagner
(foto: Hans Štembera/Parlamentní Listy)


Jiří Wagner, vydavatel v únoru zakázaného webu Exanpro, se rozhodl hájit své oprávněné zájmy trestněprávní cestou. (parlamentnilisty.cz)Jiří Wagner nejprve podal trestní oznámení (TrO) na premiéra Fialu a na další členy vlády ve věci samotného zákazu jeho webu. Psali jsme o tom podrobně zde. Nyní na první TrO navazuje další, které směřuje především k médiím.

V doprovodném e-mailu k veřejnému sdělení o podání TrO píše: „V rámci českého prostředí směřuje toto TrO na české sdělovací prostředky v čele s Českou televizí (ČT) a velmi důkladně a bezpochybně dokládá, jak ČT a další média šíří lži, křivá obvinění a cizí propagandu. ČT můj web Exanpro.cz opakovaně označovala za web dezinformační, aniž by předložila jediný důkaz nebo příklad dezinformace... Naopak je to ale ČT, která šíří dezinformace, ale také úplné lži a cizí propagandu, což je v TrO č. 002 důkazně doloženo. Ohledně ČT máme zpracováno více příkladů zavádějících až lživých reportáží, což jsme nazvali jako dezinformační a manipulativní seriál z produkce ČT. Také tyto výstupy byly publikovány na webu Exanpro.cz.“

Konkrétním příkladem, uváděným v daném TrO byla kauza střelby na panelový dům v Mariupolu, o níž informovala česká média, např. ČT a CNN Prima News 12. a 13. března 2022. Logickou analýzou Jiří Wagner poukazuje na dlouhou řadu nesrovnalostí, které se vyskytly v oněch mediálních obrazech dané události. Těch podivuhodných nesouladů mezi skutečností a její reflexí je mnoho. Wagner to zúžil na známý incident, a to, když dva tanky, jeden označený ruským „Z“ a druhý bez označení, byly natočeny v blízkosti mariupolského paneláku a nemocnice (ta se nachází 300 m od toho paneláku). Podle J. Wagnera „zpráva byla doplněna videem, případně fotografiemi. Video ale bylo tak hloupě sestříhané a doprovodný text tak naivně vymyšlený, že už při prvním zhlédnutí audiovizuálního záznamu bylo zřejmé, že se nejedná o pravdivou událost, nýbrž o ukrajinskou manipulaci ve spolupráci se záhadným novinářem, jenž oplývá zvláštními filmařskými schopnostmi. Jméno novináře nebylo záměrně nikde zmíněno. Bylo pouze uvedeno, že celý incident zaznamenal reportér z agentury AP čili z Associated Press, což je americká tisková agentura.

A protože nikdo z agentury AP tuto reportáž z Mariupolu nepopřel a ani se od ní nedistancoval, tak můžeme říct, že se jedná o ukrajinsko-americkou machinaci a o důvodné podezření ze spáchání válečného zločinu. Z pohledu České republiky je na tom ale nejhorší to, že čeští novináři a televizní zprávaři či moderátoři tento nevalně zinscenovaný incident neodhalili a šířili tuto ukrajinsko-americkou lež dál do českého prostředí. A možná tuto faleš ani odhalit nechtěli, aby neuškodili obdivovaným Ukrajincům a jejich vůdci Volodymyru Zelenskému. A možná také nechtěli nic namítat proti americké tiskové agentuře. V každém případě to hodně vypovídá o morálních i odborných kvalitách českých novinářů a televizních redaktorů, kterým buď chybí základní rozlišovací schopnosti, anebo už veřejně projevují svou podřízenost nastavenému ideologickému trendu, jejž hodlají hájit i se všemi těmi lžemi a dezinformacemi. U některých novinářů je to kombinace obojího, k čemuž se může ještě přidávat ustrašenost při poukazování na nesprávné věci.“

To jsou silná slova. Wagner je ale ve svém TrO dokládá mnoha detailními fakty a důkazy. Rozebírá velmi dopodrobna jednotlivé příspěvky ČT a CNN Prima News, týkající se dané věci. Například o zpravodajství ČT se dovídáme toto: „Projdeme si, jak tuto událost představili redaktoři a moderátoři ČT, kteří svým podlézavým a jednostranným přístupem nezaostávali v trapnosti za TV Prima. 

Připomínáme, že ČT má ze zákona poskytovat objektivní a ověřené informace (§ 2 zákona č. 483/1991 Sb.). Mariupolský incident v podobě střelby tanku na panelový dům prezentovala Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu „Události“ ze dne 12. března 2022. Video k incidentu, jež je dlouhé 16 sekund, je doplněno následujícím doprovodným textem: Ruský tank v obléhaném Mariupolu. Palbou ničí autodílnu. Potom tankové střely zasahují panelový dům – minimálně dvakrát. Pravda je však taková, že na videu jsou na prostřizích dva střílející tanky, přičemž každý z obou tanků je zachycen při činnosti na odlišném místě a pravděpodobně i v jiném čase, nebo dokonce v jiném dni. Další pravdou je to, že tank, který je na svém levém boku označen bílým symbolem v podobě velkého písmene „Z“ (jeden ze symbolů pro označování ruské vojenské techniky) na panelový dům nestřílel. Dalším faktem, a tedy pravdou je to, že na bytový dům vedl palbu tank, který na svém boku neměl žádné označení. Následným faktem je to, že tank se symbolem „Z“, čili ruský tank, nevedl palbu ani na autodílnu. A na autodílnu nestřílel ani tank bez označení. Příliš mnoho výmyslů během 16sekundového záznamu a dvou doprovodných vět, že?“

Wagner pak dotyčné video podrobuje rozboru de facto záběr po záběru, ukazuje, jak se jednotlivé snímky použité v reportáži navzájem popírají a vyvracejí, a dochází k jednoznačnému závěru: „Už jenom při pohledu na zobrazený zastavěný terén můžeme s jistotou vyloučit, že by ruský tank střílel na panelový dům. A rovněž by nemohl střílet ani na budovu autoservisu. Dezinformátoři z České televize a z dalších médií by měli umět odpovědět na otázku, odkud ruský tank na panelový dům střílel. To nám totiž reportér z agentury AP a ukrajinští vojáci zapomněli ukázat. Oni to ani ukázat nemohli, protože ten zaznamenaný ruský tank se nacházel úplně někde jinde a na video byl vložen střihem.“

Zajímavý nesoulad mezi realitou a mediálním obrazem Wagner odhalil i v časové dimenzi: „Místo popisovaného a zaznamenaného incidentu jsme podle videa identifikovali, ale přesná doba incidentu nebyla v žádném sdělovacím prostředku zmíněna. Z médií pouze víme, že první zpráva o incidentu byla zveřejněna 11. března 2022 a že následující den agentura AP zveřejnila video. Tak to je opravdu podivné! Českým novinářům hlavních sdělovacích prostředků vůbec nevadí, že nikdo neuvedl, kdy přesně se incident odehrál. Není to podezřelé? Ten novinář přece musel vědět, kdy své video natočil. Přesná doba nebyla zmíněna záměrně, protože video obsahovalo záběry ze dvou odlišných míst a zřejmě i dnů. Českým novinářům taktéž nevadí, že nebyl uveden autor reportáže. Možná by se ohradili, že to bylo kvůli bezpečnosti novináře, jenže ono těch podivností je trochu moc a čeští novináři buď prostě naletěli jako školáci, anebo se vědomě podílejí na šíření závažných dezinformací a tím i cizí propagandy. Otřesné je, že se u českých novinářů nejedná jen o tento případ. Tyto případy se množí a dlouhodobě pokračují, čímž můžeme hodnotit, že se to u některých novinářů stává patologickým jevem nebezpečným pro společnost.“

Podobných příkladů a detailních analýz Wagnerovo TrO obsahuje ještě víc. V každém případě dochází k témuž závěru: Česká média se v (nejen tomto případě) dopouštějí vědomého lhaní, klamání veřejnosti a porušování příslušných zákonů, které jim ukládají (zejména ČT) obsah a podobu veřejné služby, a kodexů, jež jim podobnou praxi naprosto neúprosně zapovídají.Karel Výborný (parlamentnilisty.cz)