04.8.2012 10:55:06

Masmédiá Ruska a USA tiež potrebujú reštart

Vzájomnému pochopeniu medzi Ruskom a USA bránia klišé vo vedomí ruských a amerických novinárov.
Túto mienku vyslovil v Bostone na fóre pre problémy masmédií špeciálny predstaviteľ prezidenta RF pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu Michail Švidkoj. Poznamenal, že prezidentmi USA a Ruska navrhovaný reštart vzťahov medzi krajinami sa má prejaviť aj v sfére masmédií, pretože ovplyvňujú formovanie verejnej mienky.
Podľa Hlas Ruska, 3. marca 2011