06.3.2019 19:52:21

Maslenica v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove

mladí študenti z Prešova
mladí študenti z Prešova
(foto: L.Perný)

Od nášho dopisovateľa:

Prešovskí študenti spoznávali slovanský sviatok Maslenica. (Článok poslal Lukáš Perný z webčasopisu DavDva)

 "Dňa 5. marca 2019 sa v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove konalo podujatie pri príležitosti spoznania a oslavy východoslovanského sviatku Maslenica."

"Maslenica (Масленица) je tradičný východoslovanský sviatok, vítanie túžobne očakávanej jari a rozlúčka so zimou. V Rusku oslavy Maslenice trvajú týždeň, od pondelka do piatku a každý deň je spojený s množstvom zvykov, tradícií a rituálov. Maslenica je obdobou našich fašiangov alebo karnevalu (napr. rímskych saturnálií) v západnej kultúre.

Podujatia sa zúčastnili pedagógovia, doktorandi, študenti rusistiky, ukrajinskí študenti, študenti iných odborov a taktiež aj milovníci ruskej kultúry. Sviatok s nami spoznalo okolo sto ľudí. Akcia bola druhým najúspešnejším podujatím v novootvorenom Ruskom centre. Pracovníčka Ruského centra, Mgr. Gabriela Turisová, porozprávala prítomným hosťom o histórii, zvykoch a tradíciách tohto sviatku. Veľká pozornosť bola upriamená na pečenie palaciniek (rus. блины). Palacinka bola oddávna symbolom slnka, života a plodnosti. Ľudia verili, že jedením palaciniek získajú potrebnú silu do celého roka.

Hostia si pozreli ukážky slávenia Maslenice v Moskve a iných ruských mestách, aktívne diskutovali o spoločných a odlišných prvkoch Maslenice a Fašiangov.

Veľká vďaka patrí študentom rusistiky, ktorí sa veľmi aktívne zapojili do prípravy osláv Maslenice, piekli tradičné palacinky, ktoré sa podávali na rôzne spôsoby. Nechýbal ani čaj zo samovaru, kvas a iné typické dobroty. Príjemnú atmosféru dopĺňala samozrejme dobrá ruská hudba a zábava.

Tlačovú správu pripravilo Ruské centrum v Prešove; prevzalo ju médium DAV DVA

Dávame do pozornosti najbližšie podujatie Ruského centra v Prešove: Premietanie dokumentárneho filmu s názvom „Dušan Makovický: V tieni Leva N.Tolstého“ Premietanie dokumentu sa bude konať 12. marca 2019 na pôde Prešovskej
univerzity v Prešove, v miestnosti č. 91 o 13:00 hod. Srdečne Vás pozývame!

Tlačovú správu pripravilo Ruské centrum v Prešove; prevzalo ju médium DAV DVA

Ruské centrum Prešov, Mgr. Gabriela Turisová,