24.2.2014 10:07:21

Maslenica - ruské fašiangy

V piatok dňa 28. februára sa v ruskom bistre "Samovar" (Rádiová, 821 04 Bratislava) o 17. 00 hod. uskutoční pri príležitosti "Maslenice" "Večer ruskej tradície, piesní a kuchyne".

Na uvedenú adresu sa záujemci dostanú trolebusmi 204 a 205, konečná zastávka.

Vstupné 12 EUR na osobu.

Poznámka: Prihlášky zasielajte vedúcej Klubu Arbat p. Larise Plechanovej. Prosíme čo najskôr, nakoľko kapacita uvedených priestorov je len na cca 24 osôb.

 

redakcia srspol.sk