22.4.2020 17:17:36

Malý Slavín bude ešte príťažlivejší (RCVK)

(foto: zdroj: rcvkba.sk)


Pre tých z Vás, ktorí tam ešte neboli uvedieme, že areál Malý Slavín sa nachádza približne v polovici cesty medzi bratislavskou Mestskou časťou Rača a obcou MariánkaPomník Malý Slavín, ktorý sa stal miestom posledného odpočinku dvoch sovietskych vojakov Ivana Gorjonova a Nikolaja Finuškina, je navštevovaný nielen vo výročných dňoch. Veď celý areál je natoľko svojou prírodnou scenériou príťažlivý, že sa už dávno stal jednou z najlákavejších lokalít pre každého, kto si chce vydýchnuť od náročných dní a načerpať potrebnú životnú energiu z nádhery prírody. A je to tak už od konca vojny. V auguste 1984, pri príležitosti 44. výročia SNP celý areál i s besiedkami a veľkým ohniskom slávnostne otvorili. Miesto sa stalo obľúbenou zastávkou turistov, ale i výletným cieľom desiatok obyvateľov Bratislavy a okolia. Po novembri 1989 areál a aj pamätník postupne pustol. K obnove prišlo až začiatkom 21. storočia, keď bola na pamätník osadená nová tabuľa a areál bol upravený do podoby, akú poznáme aj v súčasnosti.

 

Je potešiteľné, že dôstojne vybudované miesto, bude ešte krajšie. Potvrdil nám to aj pán Mgr. Peter Bubla, hovorca hlavného mesta SR Bratislavy.

„Áno, rekreačný areál v obľúbenej lokalite Malý Slavín je jeden z projektov, ktoré boli vybrané na obnovu ešte v tomto roku – rekonštruovať sa majú najmä altánky, sedenie a ich okolie. Momentálne sa nachádzame v prípravnej fáze, v rámci ktorej pripravujeme podklady potrebné pri tvorbe štúdie a projektovej dokumentácie, následne pristúpime k verejnému obstarávaniu zhotoviteľa a samotnej realizácii. O presnejšom harmonograme a detailoch projektu Vás môžeme priebežne informovať.“

Peter Bubla pôsobí na Magistráte, predtým pracoval ako hovorca na viacerých ministerstvách, vrátane t. č. najhorúcejšieho, teda ministerstva zdravotníctva a Národného centra zdravotníckych informácií. Poznáme ho ale tiež ako redaktora Slovenskej televízie. Všetky uvedené pozície, vrátane tej súčasnej, vždy boli a sú veľmi náročné a preveria flexibilitu každého, kto pôsobí na takýchto akčných miestach, zo všetkých strán.


Rád potom čerpá sily napríklad na takých miestach, akým je spomínaný Malý Slavín?

Určite áno. Aj Malý Slavín, ale aj „veľký“ Slavín patria k miestam, ktoré vždy rád navštívim. Robím tak aj v rámci rodinných vychádzok s mojími deťmi. A nie je to len pre samotnú architektúru Slavína, ale aj pre krásny výhľad na Bratislavu a pokojnú atmosféru tohto miesta. Verím, že bude takou aj po odznení pandémie, aby sme mohli pokračovať v procese potrebných prác na spomínanom areáli Malého Slavína a mnohých ďaľších, ktoré má vedenie hlavného mesta naplánované zrealizovať.“ 

Všetky mestá na svete opäť skrásnejú, keď sa zvlášť v tomto období zodpovedne pousilujeme zvíťaziť nad pandémiou, ktorá je veľmi vážnym testom pre nás všetkých. A tak veríme, že ako každý rok, vždy v máji, sa aj tentoraz bude môcť uskutočniť v poradí už 28. ročník Pochodu na Malý Slavín . Veríme, že sa spoločne vydáme lesnou cestou nad Račou k pomníku nezabudnuteľných červenoarmejcov Ivana Gorjonova a Nikolaja Finuškina, padlých pri oslobodzovaní Bratislavy v pamätnom roku 1945, aby sme sa im poklonili, vzdali úctu a vďaku za to, že pre nás obetovali to najvzácnejšie čo mali: svoj život. Každý rok sa podieľa na uvedenom pochode Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku spolu s viacerými organizáciami, RCVK nevynímajúc. Je to potrebné a veľmi dôležité, zdôraznil vo svojom príhovore ostatný raz na Malom Slavíne mimoriadny a splnomocenený veľvyslanec Ruskej federácie Alexej Leonidovič Fedotov, najmä preto, že treba jednoznačne vždy skloniť hlavu pred hrdinstvom padlých sovietskych vojakov a dodal o.i. vo svojom prejave na Slavíne pri oslavách oslobodenia Bratislavy, že „sme vďační slovenskej vláde a občanom za dôstojné zachovávanie spomienky na padlých 63 517 červenoarmejcov a za starostlivé úsilie o vojenské hroby“. V úsilí o dôstojné zachovávanie pamiatky na každého padlého sovietskeho vojaka pochovaného na Slovensku, bude spolu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, vždy aktívni aj my, z RCVK, tak ako sme to robili ostatných takmer dvadsať rokov, čo v Bratislave pôsobime.

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave