04.8.2012 10:55:06

Maďarsko mobilizuje Maďarov v Rumunsku, na Balkáne, na Ukrajine a na Slovensku na boj za autonómiu

V piatok sa v Budapešti uskutočnilo ďalšie rokovanie „Maďarského stáleho zhromaždenia“ (Magyar Állandó Értekezlet - skrátene MÁÉRT). Podľa počtov už deviate, ale prvé po dlhšej šesťročnej pauze.
Zúčastnili sa ho Viktor Orbán a jeho vláda, predstavitelia frakcií maďarského parlamentu, maďarskí europoslanci a zástupcovia 19-tich zahraničných politických a kultúrnych organizácií maďarských menšín. Zo Slovenska boli prítomní zástupcovia SMK. Strana Most – Híd pozvanie nedostala nakoľko jej činnosť vraj podľa maďarskej vlády nezodpovedá maďarským národným záujmom.
Prioritou posudzovania sa stali otázky: boja za autonómiu, protiopatrenia voči procesom asimilácie maďarských menšín, maďarský zákon o dvojakom občianstve, vzdelávacie programy Maďarska pre maďarské menšiny susedných krajín.
Zaujímavosťou je, že otázkami maďarských menšín za hranicami sa v tento deň zaoberal i maďarský parlament.
Ruská agentúra IA Regnum Novosti v tejto súvislosti píše, že podujatie bolo dôkazom aktivizácie a koordinácie činnosti politických organizácií maďarských menšín vládnou stranou Fidesz a že tému bude ďalej analyzovať.
Regnum 6. november 2010 (-vmi- krátené)