04.8.2012 10:55:06

Ľvov zakázal v MHD pesničky v ruskom jazyku

Oblastná rada ukrajinského Ľvova prijala program rozvoja ukrajinského jazyka na roky 2012 – 2014 a v tejto súvislosti zakázala v miestnej hromadnej doprave počúvanie piesní v ruštine.
Na financovanie programu, za ktorý hlasovalo 65 poslancov, je vyčlenených 4 930 000 hrivien, na tento rok pripadá čiastka 1 200 000 hrivien.
Program okrem iného ráta aj s vytvorením elektronickej knižnice ukrajinskej literatúry, s podporou divadelných predstavení ukrajinských dramaturgov, so zorganizovaním festivalu ukrajinskej piesne atď.
Vzgljad.ru, 16. marec 2012