04.8.2012 10:55:06

Lukašenko: spoločnosť sa nevyzná v Bielorusko-ruských vzťahoch

Bieloruský prezident si myslí, že ruská spoločnosť nemá objektívnu informáciu o Bielorusko-ruských vzťahoch.
Počas stretnutia s klubom vojenských náčelníkov Ruskej federácie Anatolijom Kulikovom poznamenal, že „akékoľvek zoskupenie, osobitne vplyvných ľudí Ruska, je pre nás dôležité, veľmi dôležité!“.
„Aspoň vy by ste mali mať informáciu, ktorú dnes ruská spoločnosť a dokonca ani elita ruskej spoločnosti nemá“, - povedal prezident.
Podľa jeho slov, čo sa týka „našej spoločnej vlasti, Ruska, Bieloruska, a nevylučoval by som z toho ani Ukrajinu, máme pred sebou veľmi veľa práce“. „Lebo svet nie je taký jednoduchý, máme nemálo problémov, žiaľ, s Ruskom, pričom stále sa objavujú novšie a novšie“. Lukašenko pripomenul, že pozná pozíciu Anatolija Kulikova a imponuje mu. „Kritizujete moc ak v niečom nemá pravdu. To je správne“, - povedal.
Kulikov skonštatoval, že úlohou klubu je maximálne využívať potenciál ľudí, ktorí sa dlhé roky zaoberali serióznymi otázkami riadenia veľkých vojenských kolektívov, zabezpečovať „aby ich potenciál nevyhasol, aby sa mohli zapájať do rozpracúvania vojenskej doktríny, do koncepcie národnej bezpečnosti, zúčastňovať sa reformovania“.
„Uskutočňujeme aj veľkú vedeckú úlohu. Samozrejme, že nie je jednoduché povedať pravdu a aj byť vypočutý, no nám sa to darí“, - poznamenal.
Vzgljad.ru, 13. júl 2011