29.11.2020 14:25:25

Literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia I. A. Bunina

Záber z prednášky
Záber z prednášky
(foto: rcvkba.sk)


Literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia Ivana Alexejeviča Bunina sa konal na online platforme RCVK v Bratislave.

Pozn. red. SRS: Na prednášku si tentoraz našiel čas aj predseda Slovensko-ruskej spoločnosti.

 Pre všetkých účastníkov online podujatia pripravil docent Prešovskej univerzity Valerij Kupka mimoriadne zaujímavé putovanie životom a tvorbou spisovateľa. Posledný básnik šľachtických hniezd, maliar maľujúci slovom – tak často a stručne charakterizujú tvorbu Bunina. Podľa M. Cvetajevovej sa dá povedať, že Buninova „poézia vyžaduje spoluČitateľa.“ Básnik písal, že nepatrí k žiadnej literárnej škole. Nepovažoval sa „ani za dekadenta, ani za symbolistu, ani za romantika, ani za realistu“ – jeho tvorba skutočne presahovala Strieborný vek, Bunin vytváral svoje Rusko. Za svoju unikátnosť sa dostalo jeho dielam svetového uznania a stali sa klasikou. Za precízny umelecký talent, pomocou ktorého obnovil v literárnej próze typický ruský charakter, Bunin ako prvý z ruských literátorov dostal Nobelovu cenu.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave