06.4.2020 15:06:23

LIST TROM NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(foto: Screenshot SRS)


Obsah listu vyzývajúceho ku konštruktívnej medzinárodnej spolupráci zverejňujeme:


 

 

 

Slovensko – ruská spoločnosť

-рОбщество словацко-российского содружества

 

о811 09 Bratislava, Grösslingová 6 – 8

e-mail: srs@slovanet.sk; mobil 0911 636 954

 

 

J. E.

                                                                           Zuzana Čaputová

                                                                           prezidentka Slovenskej republiky

                                                                           Vážený pán

                                                                           Boris Kollár

                                                                           predseda Národnej rady SR

                                                                           Vážený pán

                                                                           Igor Matovič

                                                                           predseda vlády SR

 

                                                                           Bratislava, 3. apríla 2020.

 


                Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej Rady, vážený pán predseda vlády,

 

               v mene občianskeho združenia Slovensko-ruská spoločnosť obraciame sa na Vás s výzvou kvôli pandémii koronavírusu COVID-19, ktorej čelíme ako doteraz najväčšej hrozbe v 21. storočí. Vychádzajúc z princípov ľudskej dôstojnosti a solidarity sa aj my podľa svojich možností snažíme prispieť k úspechu v boji s pandémiou, a to najmä pomocou ohrozeným osobám vo svojom okolí či dodržiavaním karanténnych opatrení. Uvedomujeme si, že od nášho správania závisí zdravie iných. Úspech proti pandémii dosiahneme, keď dokážeme prekonať vzájomné predsudky a budeme zdravie našich blížnych považovať za dôležité pre nás samotných.

                Uvedené však platí nielen pre vzťahy medzi členmi malých spoločenstiev, ale aj pre vzťahy medzi štátmi a národmi. Práve medzinárodná spolupráca je jednou zo zásadných podmienok pre úspech v boji proti globálnej pandémii. Ako občania Európskej únie musíme oceniť pomoc, ktorú napriek vzájomným rozporom poskytli Taliansku Čína, Rusko a Kuba. Vnímame ju ako podanú ruku, ktorú treba uchopiť.

              Domnievame sa tiež, že do budúcnosti bude treba vytvoriť lepšie inštitucionálne podmienky pre vzájomnú pomoc medzi Slovenskom a regiónmi sveta ako Čína, Rusko či ďalšie a čosi podobné musíme navrhovať aj na rokovaniach EÚ. Pandémia koronavírusu COVID-19 nie je zrejme poslednou zdravotnou výzvou pre svet, naopak, v budúcnosti sa dajú očakávať ďalšie vírusové pandémie. Očakávať možno i odlišné medicínske výzvy, napr. rastúcu mikrobiotickú rezistenciu na antibiotiká. To všetko sa dá riešiť iba spoločne. Hoci medzi sebou máme rozpory, je najvyšší čas prekonať ich zoči – voči novým výzvam.

            Treba prehodnotiť celé naše doterajšie chápanie medzinárodnej bezpečnosti. Miesto otázky zbrojenia ako najdôležitejšiu postavme ako ústrednú otázku ochranu života a zdravia ľudí. Navrhujeme iniciovať globálne spojenectvo proti novým biologickým hrozbám a konkrétne ho inštitucionalizovať na úrovni EÚ s krajinami ako Čína, Rusko a ďalšie. Slovensko by v rámci tohto spojenectva malo zohrávať najmä úlohu „mosta“ medzi EÚ a Ruskom.

            Slovensko a Rusko v súčasnosti nepatria medzi krajiny, ktoré by boli najhoršie postihnuté pandémiou. To sa však môže rýchlo zmeniť a na novú situáciu sa musíme pripraviť vytváraním kontaktov - na Západe i na Východe. Vytvorme s nimi koordinačnú radu pre vzájomné poskytovanie pomoci pri pandémiách a iniciujme čosi podobné aj na úrovni EÚ. Urobme súpis zdravotných pomôcok, ktoré sme schopní iným krajinám poskytnúť, ak sa tam pandémia zhorší alebo čo od nich potrebujeme, keď sa pandémia rozvinie u nás. Ak niečo potrebujeme už teraz, neváhajme s nimi o tom hovoriť.

                  Pestujme priateľstvo miesto nepriateľstva a kooperáciu miesto konfrontácie!

 

 


 

                Ján Čarnogurský                                        Branislav Fábry

 

                  predseda SRS                                             člen Správnej rady SRS

 

Ján Čarnogurský, Branislav Fábry