30.1.2020 11:31:00

LIST PREDSEDU SLOVENSKO-RUSKEJ SPOLOČNOSTI VO VECI POMNÍKU A SOCHY MARŠALA KONEVA

Predseda SRSPOL
Predseda SRSPOL
(foto: zdroj: Facebook)


Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský poslal 29.1.2020 list zástupcovi starostu Mestskej časti Praha 6. Obsah listu uverejňujeme.


 

 

Slovensko – ruská spoločnosť

-рОбщество словацко-российского содружества

e-mail: srspol.srspol@yandex.ru; mobil 0911 636 954

о811 09 Bratislava, Grösslingová 6 – 8

                                         adresa na elektronickú korešpondenciu: jancarnogursky@slovanet.sk

 

 

                                                                                                                       Váž. pán

                                                                                                                       Mgr. Jan Lacina

                                                                                                                       místostarosta

                                                                                                                       Ul. Čsl. armády 23

                                                                                                                       160 00 Praha 6 – Bubeneč

 

                                                                                                                        Bratislava, 29. 1. 2020.

 

 

 

Vážený pán zástupca starostu,

 

listom zo dňa 16. 12. 2019 som v mene Slovensko-ruskej spoločnosti navrhol Mestskej časti Praha 6 odkúpenie pomníka a sochy maršala Koneva za účelom jeho prevezenia na Slovensko, ak Mestská časť Praha 6 bude trvať na jeho odstránení. Môj list bol pridelený Vám na vybavenie. Doteraz som nedostal na list odpoveď. Pomník a socha budú slúžiť na Slovensku svojmu pôvodnému účelu – prejavu úcty veliteľovi karpatsko-duklianskej operácie na pomoc Slovenskému národnému povstaniu a veliteľovi operácie na definitívne oslobodenie Prahy v 2. svetovej vojne.

Prosím o odpoveď na môj list.

 

S pozdravom

 

                                                                                                 JUDr. Ján Čarnogurský

                                                                                                        predseda SRS

 

 


redakcia