20.8.2019 21:34:57

List JUDr.Jána Čarnogurského synovi generála Martina Dzúra z 1. Júla 2019

armádny generál ČSĽA Martin Dzúr
armádny generál ČSĽA Martin Dzúr
(foto: wikipedia)

Pri príležitosti pozvania JUDr.Jána Čarnogurského na pietny akt ku storočnici narodenia armádneho generála Martina Dzúra v Liptovskom Mikuláši napísal JUDr.J.Čarnogurský tento list, ktorý  bol prečítaný prítomným na pietnom akte a dr.Čarnogurský ho v plnom znení uvoľnil ku zverejneniu.

Vážený pán Martin Dzúr ml.

Liptovský Mikuláš

Bratislava, 1.júla 2019

Vážený pán Dzúr,

 v týchto dňoch by sa dožil Váš otec, armádny generál Martin Dzúr starší, 100 rokov. Zažil som Vášho otca najskôr ako študent, potom ako právnik, či iné, v Československu. Vážil som si ho najskôr povrchne a neskôr stále viac. Vážim si ho, pretože ako vojak musel robiť správne, aj keď ťažké rozhodnutia, aby napravil nesprávne rozhodnutia  politikov. Najskôr osobné, keď prebehol zo slovenskej armády na východnom fronte na sovietsku stranu, neskôr veliteľské, najmä v súvislosti so všetkými udalosťami okolo roku 1968 v Československu.

 

Vedenie Slovenskej republiky prejavilo v roku 1941 zlý politický rozhľad a prijalo zlé rozhodnutie, keď poslalo slovenskú armádu bojovať po boku nemeckej armády proti Sovietskemu zväzu. Zlé rozhodnutie Váš otec naprával aspoň za seba prechodom na druhú stranu. V rokoch 1967-68 bolo potrebné vystúpiť proti politike Antonína Novotného, ale nechať viac-menej voľný priebeh udalostí až do zásahu armád Varšavskej zmluvy bolo nezodpovednosťou dubčekovského vedenia strany a štátu. Rozkaz Vášho otca Československej ľudovej armáde, aby nekládla odpor zasahujúcim armádam, bol správny. Obsadeniu Československa by odpor nezabránil, ale zachránil tým mnoho životov, zabránil materiálnym stratám a najmä ušetril české a slovenské dejiny udalostí, ktoré by viedli len do historickej slepej uličky. Podobne to bolo s rozkazom armáde zasiahnúť proti demonštrujúcim v auguste 1969. Demonštranti boli vlastenci republiky. Oni mali právo nepoznať geopolitické súvislosti postavenia republiky, aj politiky Alexandra Dubčeka a vedenia okolo neho. Bolo intelektuálnou, mravnou a politickou povinnosťou vedenia štátu poznať geopolitické súvislosti a viesť štát tak, aby ho nedostali do situácie, v ktorej nemohol uspieť. Vedenie strany a štátu nebolo intelektuálne, mravne ani politicky natoľko na výške, aby ušetrili štát a jeho obyvateľov neriešiteľných situácií. Za politikov musela konať armáda. Jednoduchá otázka: čo by sa stalo a kam by to viedlo, keby v auguste 1968 ČSĽA kládla odpor zasahujúcim vojskám Varšavskej zmluvy a keby v auguste 1969 ponechala voľné pole demonštrantom?  V auguste 1968 by to viedlo k stovkám a tisíckam mŕtvych a v auguste 1969 k nastoleniu pevnejšej vlády než bola normalizačná, k súdom a rozsudkom asi ako boli v Maďarsku po r.1956. V roku 1968/9 Východný blok ešte nebol ochotný ani pripravený na sebarozpustenie ako to urobil neskôr Michail Gorbačov. V roku 1968 Československo ešte nemalo ani podpísanú zmluvu o vzájomných vzťahoch s Nemeckou spolkovou republikou.

Váš otec taktiež správne budoval čsl.armádu v 70-tych a 80-tych rokoch. Niektorú jej výzbroj, napr. nadzvukové stíhačky, prevzala neskôr slovenská armáda a používa ich dodnes. Veliteľské kádre, ktoré získavali skúsenosti „pod“ Vašim otcom, pôsobia dnes v slovenskej armáde.

Váš otec je pochovaný na vojenskom cintoríne blízko bojiska, kde aj on bojoval. Česť jeho pamiatke!

 

                                                                                                            JUDr.Ján Čarnogurský

Jan Čarnogurský