04.8.2012 10:55:06

Lavrov pomenoval dôvody krachu politiky rozširovania sa NATO

Rozširovanie NATO nezabezpečuje v súčasnej medzinárodnej situácii členským krajinám upevnenie bezpečnosti, vyhlásil minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov pre čiernohorské médiá pri komentovaní plánov pripojenia sa Čiernej Hory k NATO.
„Vychádzajme z toho, že úsilie rozširovať NATO v úplne novej situácii neexistencie bipolárneho sveta „zotrvačnosťou“, keď v histórii zostala opozícia dvoch vojenských blokov, nepridáva bezpečnosti ani novým členom a ani samotnému NATO“, povedal minister.
Podľa jeho názoru treba vraj vytvárať priestor pre „mier, bezpečnosť a stabilitu v euro-ázijskom regióne, čo umožní efektívnejšiu spoločnú reakciu na reálne a nie vymyslené hrozby“.
Utro.ru, 19. apríl 2011