04.8.2012 10:55:06

Lavorov: Väčšina krajín EÚ má hanebný postoj

Postoj väčšiny krajín EÚ, tých, ktoré nechcú prijať na valnom zhromaždení OSN rezolúciu o neprípustnosti heroizácie nacizmu a bojovníkov légií Waffen SS je hanebná, povedal v piatok (23. marca 2012) ruský minister zahraničia S. Lavrov.
„Na základe nášho projektu valné zhromaždenie každoročne prijíma rezolúciu vyzývajúcu na nedopustenie podobných javov, lenže prevažná väčšina štátov EÚ ju neprijíma. Myslím, že ide o hanebný jav i o hanebnú pozíciu našich európskych partnerov“, - zdôraznil Lavrov.
„Spolu sme bojovali, existujú rozhodnutia Norimberského tribunálu, neovplyvnené časom, ktoré treba dodržiavať. Do základných dokumentov, ktoré sú zanesené aj do zásad OSN a tie ratifikovali všetky európske štáty“, - dodal.
Generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland na to vyhlásil, že tiež si je vedomý s existenciou a neprípustnosťou „mnohorakých pokusov prepisovať alebo falšovať dejiny, čo sa vzťahuje aj na Norimberský proces“.
Vzgljad.ru, 23. marec 2012