04.8.2012 10:55:06

Kudrin volá po prepúšťaní

Nadbytočný personál naďalej zostáva jedným z najaktuálnejších problémov ruských firiem, vyhlásil minister financií a podpredseda vlády RF Alexej Kudrin na XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie o rozvoji ekonomiky i spoločnosti. Dodal, že antikrízová politika, smerovaná na podporu obyvateľstva, trocha zakonzervovala problémy firiem.
Nadbytok personálu bol pre ruské firmy charakteristický aj do začiatku krízy. Výsledkom bolo, že ani prílev ropných dolárov a zahraničných investícií nedokázal vybudiť zvyšovanie produktivity práce a efektivitu výroby. Prítomnosť lacných peňazí v ekonomike len zväčšovalo bublinu na trhu práce, ktorá sa prejavila deficitom potrebných kádrov a neodôvodneným rastom miezd. Pochopiteľne, štát sa k tomuto správal blahosklonne a benevolentne pretože to vytváralo ilúziu rastu blahobytu.
Začiatok krízy na jeseň 2008 postavil firmy do veľmi zložitej situácie. Zbavenie sa personálneho balastu bol pre mnohé nielen ozdravným, ale aj jediným reálnym krokom, ktorý im umožnil ďalej existovať. Na druhej strane hromadné prepúšťania vyvolali až hranične negatívny sociálny efekt. A práve kvôli nemu musela štátna administrácia priamo i nepriamo vplývať na veľkých zamestnávateľov aby sa vyvarovali hromadných prepúšťaní.
Podobné opatrenia teda zabránili výraznejšiemu zostreniu sociálnej situácie. Obrátenou stranou mince však zostala nízka efektivita a nemožnosť modernizovať výrobu tam, kde sa stále nachádza nadbytočný personál. Minister Kudrin uviedol, že práve toto je vážnym problémom dneška. Jeho dôsledky brzdia rast a aj obnovu výroby. Je to problém aj keď najostrejšia fáza krízy je už prekonaná.
Ako ďalej? Podľa ministra sa treba opierať už iba o nízke sadzby úverov do ekonomiky, rátať sa už nedá ani s výrazným rastom cien na energetické suroviny. Preto zostáva jediné – oprieť sa hlavne o vnútorný dopyt.
-vmi- podľa utro.ru, 6. apríl 2010