19.8.2014 14:47:52

Ktorý národ chcú banderovci v Európe zmasakrovať ako ďalší???

Internetom sa šíria tieto poznatky o správaní ukrajinských banderovcov cez vojnu. S komentárom, že sa to odporúča pozrieť len silným náturám. A taktiež, že sa treba začať pýtať: Ktorý národ chcú dnes zmasakrovať ako ďalší???

 

Viac:  http://novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1594:

alebo:

(http://novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1594:qkdybych-ml-zapomenout-na-n-boe-na-nebi-zapome-na-mq&catid=39:historie&Itemid=50)

Podľa novysmer.cz