16.12.2018 06:51:23

Kto rozhoduje o štátnom záujme a reprezentácii SR – štát či samospráva?! Štátny pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove sabotuje samospráva

Napriek prvotnej proklamovanej ústretovosti štátny pamätník Ľudovíta Štúra pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho – ktorý chce osadiť Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) na dunajskom nábreží v Štúrove – neustále blokujú predstavitelia maďarskej menšiny prostredníctvom štátnych orgánov alebo samosprávy.

Stavebný úrad v Štúrove (SÚ) nechce vydať stavebné povolenie pre pamätník, neustále požaduje nové dodatky a doplnenie žiadosti. V roku 2015 pre základný kameň pamätníka s rozmermi cca 50 x 50 cm deň pred slávnosťou poklepania základného kameňa neuznal predbežný písomný súhlas vlastníka pozemku na osadenie pamätníka, v roku 2016 neuznal stavebné ohlásenie inštalácie pamätníka (hoci pre podobné pamätníky maďarských dejín nie je potrebné ani ohlásenie), ale požadoval stavebné povolenie s ďalšími prílohami – vyjadrenia viacerých dotknutých subjektov, v auguste roku 2018 opätovne zamietol stavebné ohlásenie pre pamätník a žiadal stavebné povolenie s množstvom vyjadrení a stanovísk dotknutých subjektov. Keď ich MO MS predložil, po ústnom konaní na mieste s ďalšími dotknutými subjektmi Dopravný úrad nesúhlasil s umiestnením pamätníka, údajne prekáža vo výhľade na vodnú cestu. SÚ následne pozastavil stavebné konanie a požaduje presné určenie miesta pamätníka. Pri podobných drobných stavbách na Slovensku sa ich umiestnenie môže spresniť aj dodatočne, tzv. zmenou stavby, s čím pôvodne SÚ predbežne aj súhlasil. MO MS bol nútený presunúť umiestnenie pamätníka do úzadia – až o 5 metrov od dunajskej promenády! – aj v prípade vyjadrenia dotknutého subjektu Vodohospodárskeho podniku, údajne kvôli podzemnej drenáži.

MO MS bol nútený podať aj podnet na OO Policajného zboru v Štúrove (PZ) na obyvateľa Štúrova, pravdepodobne zamestnanca Vodohospodárskeho podniku za vyjadrenie so sklonom k extrémizmu, že ak mu bude prekážať busta Štúra, odpíli mu hlavu. Vyšetrovaný občan je blízky príbuzný zamestnankyne Dopravného úradu zastupujúcej podnik na ústnom konaní, čo je evidentný konflikt záujmov.

Odhalenie pamätníka Štúra organizačný výbor naplánoval na 21. októbra 2018, kedy si mali Slováci a všetci kultúrni občania – nielen zo Štúrova, ale z celého Slovenska a zahraničia –  pripomenúť 203. výročie narodenia tejto významnej osobnosti za prítomnosti predsedu Vlády SR a ďalších vysokých predstaviteľov nášho štátu. Na slávnosti mali vystúpiť folklórne súbory, zástupcovia krajov mali sypať symbolické prste zeme zo všetkých okresov Slovenska vrátane Štúrovej rodnej obce Uhrovec. Pamätník mali požehnať predstavitelia katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi ausgburského vyznania. 

Štúrovo ako slovenské mesto, ktoré má tú česť niesť meno velikána a bojovníka za práva všetkých národov by malo byť hrdé, že sa môže  stať jedným z kľúčových miest, ktoré má vzťah k humanistickému odkazu Ľudovíta  Štúra. Sprievodnými podujatiami slávnosti odhalenia pamätníka bolo otvorenie filatelistickej výstavy s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky Ľudovít Štúr prichádza v štúrovskom matičnom dome. Výstavu a jej otvorenie vo svojich priestoroch najprv sľúbila, ale krátko pred jej otvorením odmietla miestna Základná škola, čím neumožnila ani žiakom slovenskej národnosti, ktorých je na škole až 65 % priblížiť ojedinelé výtvarné dielo a výnimočnú udalosť pečiatkovať pečiatkou so štúrovskou bustou. Pečiatka bola prístupná verejnosti iba týždeň, potom sa natrvalo archivuje.

V Štúrove je viacero pamätníkov osadených zástupcami maďarskej menšiny, ani proti jednému z nich Slováci neprotestovali, hoci ide o tzv. sikulské stĺpy, ktoré Slováci chápu ako značkovanie „svojho“ územia a ktoré raz chce Maďarsko opäť Slovákom odcudziť a privlastniť si ho ako to už urobilo za horthyovsko-nyilašiovskej fašistickej okupácie počas II. svetovej vojny. Toto tragické a slovenský národ diskriminujúce a ponižujúce obdobie pripomína aj  pamätná doska Jánošovi Esterházimu, priateľovi a spolupracovníkovi Konráda Henleina. Pretože  obaja menovaní  sa nachádzajú na oficiálnych zoznamoch vojnových zločincov, za čo bol Esterzházi aj právoplatne odsúdený, považujeme ich pamätníky za pohŕdanie miliónmi obetí vojny, ktorú aj oni svojim konaním zapríčinili! Pamätník Esterházimu porušuje aj právne normy Slovenskej republiky a viacero pamätníkov v Štúrove a pravdepodobne aj v okolitých obciach sú tzv. čiernymi stavbami.

Na bustu Ľudovíta Štúra venoval bývalý predseda vlády SR Robert Fico 5 000 € a prevzal aj záštitu nad pamätníkom, pamätník finančne alebo odborne podporili aj Matica slovenská, obec Uhrovec, autor busty Martin Pala, Združenia slovenskej inteligencie Korene a ďalší podporovatelia. Pamätník spolu s vápencovým podstavcom je pripravený na osadenie už takmer pol roka na štátny pozemok majiteľa Verejné prístavy, a. s., s ktorým má MO MS uzavretú nájomnú zmluvu.

Organizačný výbor a výbor Miestneho odboru Matice slovenskej Štúrovo.

HSP, 16. 12. 2018