04.8.2012 10:55:06

Kto je na vine a čo sa dá robiť:Medvedev o finančnej kríze a európskej bezpečnosti

MOSKVA, RIA, Správy.

Prezident Ruska Dmitrij Medvedev pricestoval do francúzského kúpeľného mesta Evian, aby podrobil ostrej kritike politiku USA v oblasti bezpečnosti a ekonomiky a predložil rad opatrení, ktoré podľa jeho názoru umožnia prekonať finančnú krízu a posilnia systém európskej bezpečnosti.
V Eviane, ktorý je okrem minerálnej vody známy aj tým, že sa tu v roku 2003 konal samit G8, sa na trojdennej konferencii pre otázky svetovej politiky stretli poprední politickí činitelia, ekonómovia a odborníci pre oblasť bezpečnosti.
V predvečer návštevy vo Francúzsku Medvedev anonsoval svoj prejav cez špeciálny video prenos zverejnený na serveri Kremľa, ktorý sa stal prvou nahrávkou v novej rubrike“video blog“.
Z prejavu pramenilo, že prezident bude pokračovať v rozvinutí tém, ktorých sa dotkol v programových prejavoch v Berlíne pred nemeckou verejnosťou dňa 4.júna ako aj na Peterburgskom ekonomickom fóre dňa 6. júna, týkajúcich sa svetovej ekonomiky a európskej bezpečnosti.

Kto je na vine
Svoj dnešný prejav začal Medvedev kritikou na adresu Washingtonu, ktorá sa v poslednom čase stala súčasťou rétoriky ruského vedenia .Prezident Ruska prehlásil, že snaha USA dominovať vo svetle po udalostiach zo dňa 11.septembra roku 2001 sa stala dôvodom hromadenia konfliktného potenciálu.Podľa jeho slov,po teroristickom útoku v roku 2001 Rusko, ako aj mnohé iné štáty bez rozmýšľania podali pomocnú ruku Američanom, ale po zvrhnutí režimu „Taliban“ v Afganistane Washington spustil rad jednostranných operácií nezosúladených ani s OSN ani s vlastnými partnermi.
„Ako následok v medzinárodnom živote začala narastať rozhraničovacia tendencia. Tá sa prejavila v jednostrannom vyhlásení nezávislosti Kosova a tiež praktickou resuscitáciou zdržanlivej politiky, ktorá bola veľmi populárna v minulom storočí “, - poznamenal Medvedev.
Takto, myslí si, „ bola stratená historická šanca, šanca deideologizácie medzinárodného života a budovania ozajstného demokratického svetového poriadku“.




Hlava ruského štátu tiež obvinila USA z ekonomického egoizmu, ktorý priviedol svet k finančnej kríze.
„ Naši odborníci viackrát upozorňovali na rast negatívnych tendencií na surovinovo- potravinových burzách,vo finančnom systéme a otvorene zverejňovali naše hodnotenia prichádzajúcej hrozby aj pred takým formátom ako je „ veľká osmička „ počas jej nedávneho samitu v Japonsku a v iných rovinách“ ,- poznamenal Medvedev.
„Dnes táto kríza hrozí podryť stabilitu svetového rozvoja“,- má názor prezident Ruska.
Vedúci centra európskeho výskumu Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Vladimír Gutnik si myslí, že reč Medvedeva je príkladom ofenzívnej stratégie domácej politiky.
„ Prvý dojem je, že je vybraná dosť ofenzívna stratégia: „Rusko berie na seba zodpovednosť za riešenie celého komplexu otázok v svetovej ekonomike, medzinárodnej bezpečnosti, ale to nie ako mladší ale ako rovnoprávny partner pre popredné štáty“,- povedal Gutnik RIA Správam.

Čo sa dá robiť v ekonomike
Medvedev vyjadril voči USA. nielen výhrady, ale aj povedal niekoľko nápadov ako zvládnuť finančnú krízu a upevniť celoeurópsku bezpečnosť. Prezident RF prehlásil o nevyhnutnosti:
1.:usporiadať a systemizovať ako národné tak aj medzinárodné regulačné inštitúty
2.:zbaviť sa podstatnej nevyváženosti medzi objemom vyrábaných finančných inštrumentov a reálnou ziskovosťou investičných programov
3.:upevniť systém riadenia rizika.“Vlastný podiel rizika a zodpovednosti musí každý zúčastnený na trhu niesť od začiatku. A nemajú vznikať ilúzie o nekonečnom raste ceny ľubovoľného aktíva.To nie je reálne,toto protirečí prírode ekonomiky“,- zdôraznil Medvedev.
4.:podľa uváženia prezidenta RF, je potrebné „napomáhať maximálnemu odhaľovaniu informácií o spoločnostiach, sprísňovať dozorné požiadavky, zosilňovať zodpovednosť ratingových agentúr a auditorskych spoločností“, a nakoniec
5.:“sprístupniť všetky výhody týkajúce sa zrušenia závor v medzinárodnom obchode a voľnosť premiestňovania kapitálu“.
Ruský vodca podporil nápad Francúzskeho prezidenta uskutočniť medzinárodný samit ohľadom svetovej finančnej krízy a predloženie návrhu na vytvorenie ekonomického priestoru EÚ a Ruska. Medvedev si tiež pokladá za dôležité zapojiť do diskusie o cestách k uzdraveniu svetového finančného systému Čínu,Indiu, Brazíliu,Mexiko a JAR.
„V každom prípade sa tu Európa nesmie ocitnúť ako slabý a zraniteľný článok“, - povedal.

Čo sa dá robiť pre bezpečnosť
Ako dôvod pre podporu tézy o nevyhnutnosti formovania novej európskej architektúry bezpečnosti Medvedev poukázal na krízu na Kaukaze.
„Pre odvrátenie agresie nepomohla ani mnohostranná diplomacia ani regionálne mechanizmy ani terajšia európska architektúra bezpečnosti vcelku.Z toho všetkého treba vyvodiť dôsledky“,- prehlásil prezident RF. V prvom rade on vyzval všetky krajiny, aj veľké, aj malé, odmietnuť vojnu ako politický prostriedok. Za druhé, vyhlásil, že pre modernú Euro-Atlantiku je potrebné vytvoriť jednotný a spoľahlivý systém všeosiahlej bezpečnosti, ktorá musí byť rovná pre všetky štáty, bez izolovania kohokoľvek a bez zón s rôznymi úrovňami bezpečnosti.
Medvedev po prvý raz verejne oznámil kľúčové myšlienky k predloženiu návrhu pre uzavretie novej celoeurópskej dohody o bezpečnosti.


Medzi nami je aj náklonnosť k poctivému plneniu medzinárodných záväzkov, úcta k zvrchovanosti, k celosti územia a k politickej nezávislosti štátov,neprípustnosť použitia násilia alebo hrozby jeho použitia v medzinárodných vzťahoch, záruky zabezpečenia rovnakej bezpečnosti
„Dôraz by bolo treba urobiť na rokovacích rozuzleniach, s prihliadnutím na názory strán a s absolútnou úctou k mierotvorným mechanizmom. Je možné, že je treba zaistiť aj tieto samotné procedúry,samotný mechanizmus urovnania sporov.Nebolo by to zbytočné“- povedal prezident RF.
Podľa jeho slov, je potrebné potvrdiť v dohode, že ani jeden zo štátov a ani jedna medzinárod-
ná organizácia nemôžu mať exkluzívne práva na podporu sveta a stability v Európe.
„Toto sa v plnej miere vzťahuje aj na Rusko“,- povedal Medvedev.
Prezident RF sa vyjadril v prospech ustanovenia základných parametrov kontroly nad zbrojením a rozumnou dostatočnosťou vo vojenskej výrobe.
„Sme naklonení diskusiám o iných možných elementoch dohody. Ale v každom prípade je potrebné urýchliť „opravu“ európskeho systému bezpečnosti“,- vyhlásil.
Prezident Francúzska, ktorý mal prejav po svojom ruskom kolegovi vyjadril pripravenosť diskutovať o novej dohode o bezpečnosti. Pritom Sarkozy myslí, že diskusia nebude opodstatnená bez účasti USA.
USA sú našimi priateľmi a spojencami, ale oni nám nedávajú návody, netreba si vytvárať ilúzie, sme priatelia a spojenci, ale máme vlastný pohľad. Nie sme nikoho agentmi. Ale keď hovoríme o bezpečnosti od Vladivostoku po Vancouver,tak sa to týka aj ich“,-povedal prezident Francúzska.

Studená vojna nebude
Napriek dosť ostrému tónu nasmerovanému k USA si Medvedev nemyslí, že svetu hrozí návrat obdobia „studenej vojny“.
„Som presvedčený, že“ nový Fulton“, nové vydanie studenej vojny nám dnes nehrozia, napriek tomu, že hlboko v hlavách niektorých politikov sa nachádza tento prístup“,- povedal prezident.
V malom mestečku Fulton v r. 1946 britský premiér Churchill predniesol reč,ktorá sa svojim spôsobom stala oficiálnym vyhlásením „studenej vojny“ Západu proti ZSSR.
„Sovietológia je ako paranoja, to je veľmi nebezpečná choroba. A škoda, že touto nemocou doteraz trpí časť administrácie Spojených štátov“,-povedal Medvedev.
Podľa slov prezidenta Ruska za posledné dva mesiace Moskva jasno uvidela kto jej pomáha v období krízy v Rusku, kto sú jej priatelia a kto nie sú.
„Napriek tomu myslím, že sa nestalo nič fatálneho a nenapraviteľného. A priznajme si otvorene:v podstate, to čo sa deje dnes,dnešná situácia je ostrá fáza pokračujúcej krízy celej euroatlantickej politiky vyvolanej unipolárnym svetom. Z tejto krízy sa treba dostať, spoločne“,-myslí si Medvedev.
Vedúci centra európskeho výskumu Inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Gutnik taktiež vyznačil v dnešnom prejave prezidenta RF pozitívne momenty spojené so vzťahmi NATO a Ruska.
„Ponúka sa pozitívny postoj pre odvrátenie konfrontácie, rozdielnosti medzi Ruskom a spojencami z NATO“,- povedal odborník.
Dodal, že prejav v Eviane-„to nie je žiadosť o uznanie významu Ruska, jeho sily,jeho záujmov, ale predloženie od rovnoprávneho partnera na riešenie problémov, je to vstup na druhú úroveň (level).