27.8.2020 11:51:38

Komentár Úradu pre informácie a tlač MZV Ruskej federácie

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Počas rusko-amerických konzultácií, ktoré sa uskutočnili 25. augusta v Moskve s námestníkom ministra zahraničných vecí USA S. Biganom, bola nastolená otázka ohľadom  A. A. Navalného.

 Americká strana pôvodne definovala tento prípad ako „incident“, neskôr zdôraznila, že ak sa potvrdí verzia o jeho otrávení, ako opozičného politika, Washington prijme také opatrenia, že reakcia americkej spoločnosti na ruské zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016  bola oveľa menšia, v porovnaní s týmto incidentom.

Spolubesedníkovi pripomenuli neprípustnosť nepodložených obvinení a zdôraznili, že ruské vedenie je za čo najdôkladnejšie a najobjektívnejšie vyšetrenie prípadu.

Za veľmi urážlivé pokladáme obvinenia z akéhosi želania „skryť pravdu“, ktoré zazneli zo západných metropol na adresu omských lekárov, ktorí okamžite poskytli A. A. Navalnému vysoko kvalifikovanú pomoc. V tejto súvislosti bolo pripomenuté, že kompletné údaje o zdravotnej anamnéze pacienta boli poskytnuté tímu nemeckých lekárov, ktorí prišli do Omska, aby prepravili A. A. Navalného na berlínsku univerzitnú kliniku Charité. Dúfame, že nemeckí lekári prejavia rovnako profesionálny prístup a nepripustia, aby sa výsledky ich laboratórnych štúdií použili na akékoľvek spolitizované účely.

Súčasne bol americký spolubesedník upozornený na podozrivé náhlenie, s ktorým vo Washingtone a Bruseli vyzdvihli verziu o úmyselnej otrave A. A. Navalného. Nevyhnutne sa vynára otázka − kto má z toho úžitok? Ruské vedenie zjavne nie. Okrem toho sme ešte raz pripomenuli našu pripravenosť vyšetriť nielen tento konkrétny prípad, ale otvorene, nestranne a so skutočnými zistenými skutočnosťami aj tzv. prípady A. V. Litvinenka a S. V. Skripala, ktoré teraz opäť vedno a akoby na príkaz vytiahli západné médiá.

Doteraz na všetky naše mimoriadne konkrétne otázky neexistujú odpovede.


 

redakcia z Rusemb