27.5.2020 15:29:41

Komentár Úradu pre informácie a tlač MZV Ruska o politizácii tematiky vojenských zločinov na Balkáne

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


S obavou zaznamenávame, že sa v balkánskom regióne naďalej kultivuje predpojatý, spolitizovaný prístup k udalostiam z obdobia juhoslovanského konfliktu v 90. rokoch.Deje sa tak za aktívnej účasti údajne nezávislých neziskových organizácií, ktoré sú desaťročia financované západnými vládami, vystupujúcimi v roly objednávateľa. Výsledkom je, že sa okrem iného vytvárajú akési štruktúry určené na vyšetrovanie „vojnových zločinov“, pri čom s otvoreným protisrbským postojom.

Je symptomatické, že súčasný prudký nárast takejto aktivity zaznamenávame dnes v Podgorici a Prištine. Pozadie tejto činnosti je zrejmé – nalepiť na Belehrad nálepku „zdroja zla“ pre obdobie rozpadu bývalej Juhoslávie a súčasne ospravedlniť tých, ktorí páchali zločiny proti Srbom. Žiaľ, že sa k bičovaniu Srbska teraz pridala aj Čierna Hora, ktorá v rokoch kritických skúšok stála po boku svojich srbských susedov.

S osobitým cynizmom sa správajú mocenské inštitúcie Kosova, kde sa na vedúcich postoch nachádzajú osoby, ktoré sa priamo podieľali na neľudských konaniach, vrátane únosov a vrážd ľudí s cieľom nelegálneho obchodovania s orgánmi. Výkon súdnej moci vo vzťahu k tomuto publiku sa všakovak sabotuje. Bez ohľadu na množstvo dôkazov sa v Haagu doteraz nezačal ani jeden súdny proces, hoci od zverejnenia správy poslanca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy D. Martyho, ktorá odhalila túto strašnú prax, už prešlo takmer desať rokov.

Na tomto pozadí západní sponzori svedomite zatvárajú oči pred protisrbskými etnickými čistkami v Kosove, pred smrťou stoviek civilistov počas agresie NATO proti Juhoslávii v roku 1999, pred ťažkými, dlhotrvajúcimi následkami použitia munície s obsahom ochudobneného uránu, ktorú zhadzovalo letectvo NATO.

Sme presvedčení, že tendenčné hodnotenie udalostí posledných troch desaťročí na území bývalej Juhoslávie, falšovanie skutočností, svojvoľné „určovanie vinných“ a iné známe postupy politickej réžie sú v rozpore s úlohou premeny regiónu na dynamicky sa rozvíjajúcu, prosperujúcu časť Európy.

redakcia z Rusemb