30.6.2020 16:25:33

Komentár Úradu pre informácie a tlač MZV Ruska k 75. výročiu podpísania Charty OSN

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Pred 75. rokmi, 26. júna 1945 predstavitelia 50 štátov podpísali v San Franciscu Chartu Organizácie spojených národov. Tento kľúčový dokument, v ktorom sú zakotvené základné princípy vzájomnej medzinárodnej súčinnosti, sa stal základom povojnového usporiadania sveta a stal sa „základným kameňom“ súčasného systému medzinárodného práva.

 Pevná oddanosť cieľom a princípom Charty OSN, vrátane suverénnej rovnosti štátov, nezasahovania do vnútorných záležitostí a odmietnutia hrozby silou alebo jej použitia, je neoddeliteľnou podmienkou pre podporu medzinárodného mieru a bezpečnosti, pre postupný sociálno-ekonomický rozvoj a zabezpečenie ľudských práv.

Na tomto pozadí vyvolávajú vážne obavy pokusy viacerých krajín o revidovanie základných medzinárodných právnych noriem sformulovaných v Charte a ich zámenu za „svetový poriadok založený na pravidlách“, ktorého súčasťou je prijatie rozhodnutí vo forme tesných spojenectiev mimo OSN.

Rusko ako jeden zo zakladajúcich štátov celosvetovej organizácie a stály člen jej Bezpečnostnej rady bude aj naďalej brojiť proti takémuto smerovaniu. Vyzývame všetkých zodpovedných partnerov, aby konali v podobnom duchu.

redakcia z Rusemb