22.1.2018 13:29:34

Komentár Úradu pre informácie a tlač k pokusom USA skresľovať prístupy Ruskej federácie k prešetrovaniu prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii

 

Americká delegácia rozšírila 9. januára v Bezpečnostnej rade OSN neoficiálny dokument  «Assessment of the Russian Federation's Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria» („Zhodnotenie pozícií Ruskej federácie v súvislosti s používaním chemických zbraní v Sýrii“) s  americkým hodnotením ruskej pozície týkajúcej sa použitia chemických zbraní a toxických látok  v Sýrii.

 

Po oboznámení sa s týmto materiálom musíme konštatovať, že jeho obsah nemá nič spoločné s realitou a úplne skresľuje prístupy našej krajiny k vyšetrovaniu takýchto incidentov.

Žiaľ, pri zostavovaní tohto dokumentu americkí kolegovia siahli po otvorenom prekrúcaní a falšovaní faktov. A zdá sa, že sa vôbec nezamysleli nad podstatou svojich vymyslených tvrdení ani z hľadiska profesionálnej etiky, či elementárneho zdravého rozumu. Skreslili reálny stav vyšetrovania pokračujúcich prípadov použitia toxických chemikálií a plnohodnotných bojových otravných látok extrémistami v Sýrii, ktoré realizuje Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a OSN. 

Z tohto dôvodu nemôžeme hodnotiť tento materiál vypracovaný v USA inak, ako  pokus o zavádzanie čitateľov. Zvlášť, keď vezmeme do úvahy, že ruská pozícia týkajúca sa chemického incidentu 4. apríla 2017 v sýrskom meste Chán Šajchún, založená na profesionálnych záveroch expertov, bola jasne a podrobne uvedená v materiáloch spoločnej tlačovej konferencie predstaviteľov MZV, Ministerstva obrany a Ministerstva priemyslu a obchodu Ruska.

 

Podľa poradia sťažností, ktoré USA vznieslo voči Rusku, radi by sme upriamili pozornosť na nasledovné:

1. Nikto z ruských oficiálnych predstaviteľov nikdy jednoznačne netvrdil, že sarín použitý v Chán Šajchúne bol dopravený z Iraku alebo Líbye.

V priebehu posledných rokov sa Rusko spoločne s ČĽR dôsledne a vytrvalo usilovalo  zamerať pozornosť medzinárodného spoločenstva na pretrvávajúce recidívy chemického terorizmu na Blízkom východe a dosiahnuť prijatie rezolúcie BZ OSN odsudzujúcej tieto barbarské trestné činy v Sýrii a Iraku. Zakaždým však príslušné návrhy narážali na tvrdé odmietnutie západných partnerov spomedzi stálych členov Rady, ktorí radšej bez dôkazov obviňovali z použitia chemických zbraní legitímnu vládu Sýrskej arabskej republiky.

Rusko pravidelne vyzývalo na uskutočnenie objektívnych a profesionálnych prešetrení prípadov použitia otravných a toxických látok ako zbraní. Nástojilo na tom, aby sa bez výnimky preskúmali všetky verzie udalostí, prísne sa dodržiavali postupy na uchovanie usvedčujúcich vecných dôkazov, aby sa zistili príčinné súvislosti a porovnali zloženia chemických látok a dodávateľské kanály, a to aj v súvislosti so signálmi zo Sýrie o nelegálnom dovoze komponentov na výrobu chemických zbraní na ich územie.

Pokiaľ ide o chemický arzenál Líbye, napríklad, dokonca aj z voľne dostupných zdrojov je známe, že v roku 2011 z objektu „Rabta“, skladujúceho chemické zbrane, zmizlo isté množstvo delostreleckých zbraní s chemickými bojovými činidlami, z ktorých časť bola neskôr použitá počas kmeňových konfliktov.

Čo sa týka chemických zbraní v Iraku, tak tieto otázky treba adresovať predovšetkým USA a Veľkej Británii, ktorí sa podujali na likvidáciu niekoľko tisíc jednotiek takejto munície v tejto krajine v rokoch 2003-2009 bez príslušnej medzinárodnej kontroly, porušujúc normy Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení. Namiesto toho, aby vystupovali s neodôvodnenými obvineniami na adresu iných štátov, mali by Washington s Londýnom dať Organizácii pre zákaz chemických zbraní k dispozícii vyčerpávajúce informácie o tejto svojej nesankcionovanej činnosti a odovzdať vzorky otravných látok, zlikvidovaných na irackom území, na vykonanie porovnávacej analýzy so vzorkami, odobratými na mieste incidentov v Sýrii.

2. Sýrske vládne orgány opätovne a naliehavo pozývali expertov špeciálnej misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii, ako aj expertov Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM), aby navštívili Chán Šajchún a leteckú základňu Šajrat a realizovali tam príslušné vyšetrovacie akcie.

Na druhý deň po incidente v Chán Šajchúne sa americká strana na nás obrátila so žiadosťou pomôcť im získať od sýrskej vlády povolenie, aby Organizácia pre zákaz chemických zbraní mohla vykonať inšpekciu na leteckej základni Šajrat, kde, ako tvrdili vo Washingtone, bol uskladnený sarín, ktorý použili sýrske vzdušné sily. Damask vydal okamžite súhlas, ale nikto ho nevyužil. Namiesto toho, v noci  zo 6. na 7. apríla, sa USA v rozpore s Chartou OSN a základnými normami medzinárodného práva, dopustili agresie proti suverénnemu štátu a podnikli na leteckú základňu Šajrat raketový útok.

Jedenásteho apríla 2017 sa sama sýrska vláda oficiálne obrátila na Generálneho riaditeľa Organizácie pre zákaz chemických zbraní Ahmeta Üzümcüa so žiadosťou, aby organizácia do Chán Šajchúnu a na leteckú základňu Šajrat vyslala svojich expertov  na objasnenie všetkých okolností incidentu. Ako neskôr potvrdil šéf Úradu OSN pre bezpečnosť a ochranu Peter Drennan, na návštevu mesta Chán Šajchún, ktoré kontrolovali bojovníci ozbrojenej opozície, experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní získali všetky potrebné bezpečnostné záruky. Na cestu na základňu Šajrat nikdy neexistovali nijaké prekážky.

Napriek tomu, ani predstavitelia misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii, ani experti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu do Chán Šajchúnu nevycestovali. Len po polroku skupina expertov zo Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu navštívila Šajrat, a aj to iba preto, aby sa tam osobne porozprávali s personálom, zosúladili údaje letových záznamov sýrskych vzdušných síl a oboznámili sa so zariadeniami, ktoré sa na lietadlách Su-22 používali na zavesenie leteckých bômb. O získanie vzoriek na prítomnosť sarínu, čo mohlo raz a navždy potvrdiť alebo vyvrátiť americkú verziu udalostí v Chán Šajchúne, sa experti zo Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) ani len nepokúsili. Budí to dojem, že vôbec nemali záujem zistiť pravdu.

Americkí kolegovia tvrdia, že po tom, čo sýrske vládne kruhy v Chán Šajchúne odobrali vzorky, v ktorých analýza Organizácie pre zákaz chemických zbraní údajne našla prímesky, charakteristické len pre bývalý sýrsky vojenský chemický program, bola otázka účelnosti cesty medzinárodných expertov na miesto incidentu definitívne vyčerpaná. Lenže ak budeme postupovať podľa tejto čudnej logiky, vyjde nám z toho, že sýrska vláda vedome riskovala svojich ľudí na území, kontrolovanom teroristami, len aby získala dôkaz o svojej vlastnej vine.

3. V záverečnej správe  dokumente Misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v Chán Šajchúne, na ktorú sa v ďalšej práci v mnohom opieral Spoločný vyšetrovací mechanizmus, sa priamo priznáva, že špeciálna misia Organizácie nebola schopná v plnom objeme zabezpečiť celistvosť vzoriek získaných od sýrskej opozície, tak, ako to vyžadujú postupy vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní.

S americkými závermi súhlasíme len v tom, že pokiaľ ide o spôsob prešetrovania incident v Chán Šajchúne nie je nijakou výnimkou. Rovnaký chybný štýl práce, ktorý je zásadne v rozpore s ustanoveniami Dohovoru o zákaze chemických zbraní, používala Misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní a Spoločný vyšetrovací mechanizmus aj pri prešetrovaní iných káuz. Nesvedčí takýto triviálny záver USA o tom, že takzvaná „sýrska chemická kauza“ bola od počiatku veľmi sporná?

Navyše fakt, že neopodstatnené rozhodnutie Misie nevycestovať na miesto incidentu pripravilo expertov o možnosť uskutočniť prieskum medzi mnohými reálnymi svedkami a obeťami, preskúmať kráterv zemi po výbuchu granátu, zhromaždiť vecné dôkazy. V dôsledku toho bola špeciálna misia nútená spoľahnúť sa najmä na sfalšované „dôkazy“ od opozičných skupín a pridružených mimovládnych organizácií a veľmi sporné dôkazy, ktoré často protirečili zdravému rozumu.

Je zrejmé, že o nejakej objektívnosti a nestrannosti za takýchto okolností nemôže byť ani reči.

 

4. Po tom, ako bola vykonaná laboratórna analýza vzoriek, ktoré s toľkou námahou a toľkým rizikom získala sýrska vláda z krátera po výbuchu granátu v Chán Šajchúne, Rusko nijako nespochybňuje samotný fakt, že v tomto meste bol použitý sarín. Vážne otázky vyvolávali závery Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu o spôsobe, akým bol dopravený a použitý.

Pokiaľ ide o prítomnosť špecifických prídavkov DF a hexamínu v týchto vzorkách zo Chán Šajchúnu, ktoré sú údajne charakteristické výhradne pre sarín vyrobený v rámci bývalého sýrskeho vojensko-chemického programu, tak je namieste konštatovať nasledovné:

Rusko sa doteraz nedočkalo odpovede na otázku, či bola vykonaná kontrola pravdepodobnosti prítomnosti mikroprímeskov, ktoré boli zistené počas prešetrovania vďaka vysokej citlivosti zariadení, aj pri ktoromkoľvek inom procese, kde sa DF využíva ako základná zložka pri výrobe sarínu, a či o tom existujú vedecky potvrdené údaje? Bez takýchto informácií o nejakých jednoznačných záveroch nemôže byť ani reči.
Okrem toho, po pripojení Sýrie k Dohovoru o zákaze chemických zbraní, Damask odovzdal Generálnemu riaditeľstvu Organizácie pre zákaz chemických zbraní podrobné údaje o spôsoboch získavania „sýrskeho“ sarínu, a časť vyvezených prekurzorov tejto látky zničili na americkej špecializovanej lodi „Cape Ray“
v Stredozemnom mori. Takže receptúra sarínu, vyrábaného v Sýrii, už dávno nebola tajomstvom a ľahko mohla byť obnovená s cieľom ďalšej sofistikovanej provokácie v Chán Šajchúne.

5. Príznačné je, že oba segmenty Misie viedli britskí občania. Z deviatich osôb, ktoré tvorili skupinu expertov špeciálnej misie na prešetrovanie chemických incidentov, šiesti zastupovali členské štáty NATO a jeden ich partnerský štát.

Takéto zloženie len ťažko možno nazvať „širokým“ geografickým zastúpením „z mnohých kontinentov“, o akom sa hovorí v americkom dokumente. Popritom Rusko nikdy nespochybňovalo kvalifikáciu expertov, vybraných Misiou pod vedením Organizácie pre zákaz chemických zbraní, len vyžadovalo, aby sa dodržiavali základné pravidlá OSN, ktoré pomáhajú zabezpečiť objektivitu prešetrovania.


6. Od 6. apríla 2017 sme opakovane predkladali podrobné argumenty na potvrdenie toho, že chemický incident v
Chán Šajchúne mohol byť zinscenovaný. Tieto materiály sa rozširovali ako oficiálne dokumenty BZ OSN a Valného zhromaždenia OSN, ako aj Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Žiaľ, ako ukázala 7. správa Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu, vydaná v októbri 2017, Mechanizmus sa ani len nezačal vážne zaoberať verziou, že to, k čomu došlo v Chán Šajchúne je dôsledok zinscenovanej provokácie.

A medzitým takéto predpoklady vyslovovali mnohí uznávaní experti v rôznych krajinách.

Je pozoruhodné, že istí anonymní odborníci na výbušniny, ktorí pôsobili v rámci Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu, bez ohľadu na to, že v Chán Šajchúne neboli reálne dôkazy o zasadení útokov zo vzduchu, pokladali za prvok chemickej leteckej bomby kus vodného potrubia. Tento kus potrubia buď na miesto výbuchu niekto podhodil, alebo, a to je pravdepodobnejšie, išlo o časť nádoby so sarínom, vybuchnutým na povrchu zeme pomocou výbušného zariadenia na simuláciu leteckého útoku.

Predstavitelia USA sa pri dokazovaní domnelého chemického bombardovania Chán Šajchúna odvolávajú na fragmenty vzdušnej munície, ktoré dostala k dispozícii Misia od bojovníkov a na tvrdenia z jej správy, že tieto niesli stopy „sýrskeho“ sarínu. Pozoruhodné však je, že tieto predmety sa zjavili až na jeseň roku 2017.

Inak povedané, podľa všetkého, experti špeciálnej misie si u ozbrojenej sýrskej opozície fakticky objednali fragmenty „chemickej“ bomby a splnenie tejto úlohy trvalo takmer pol roka. Pričom, napriek tomu, že to tak dlho trvalo, neobišlo sa to bez šírenia trápnych tvrdení o „chemických zločinoch“ sýrskych orgánov.

Keď ruskí odborníci preskúmali fotografie predmetných fragmentov, ktoré boli predložené v správe Misie, ukázalo sa, že prevažná väčšina má spoločné charakteristiky len s bežnými leteckými bombami, ktoré sú v prevádzke u sýrskych leteckých síl. Ba čo viac, stopy silnej korózie, ktoré na snímkach jasne vidieť, dokazujú, že od chvíle použitia tejto munície uplynulo najmenej päť rokov. Ďalšie kovové objekty z fotografií, ako aj zdeformované vodovodné potrubie zo Chán Šajchúnu, nemá nič spoločné s leteckými zbraňami.

Pokiaľ ide o prelet sýrskeho lietadla SU-22 v blízkosti Chán Šajchúnu, treba pripomenúť, že príslušné údaje objektívnej kontroly, graficky uvedené v materiáloch spoločnej tlačovej konferencie predstaviteľov MZV, Ministerstva obrany a Ministerstva priemyslu a obchodu Ruska, po prvýkrát zverejnil práve Washington ako pokus ospravedlniť svoj raketový útok na leteckú základňu Šajrat. Podľa týchto údajov a záverov 7. správy Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu sa lietadlo nepriblížilo k Chán Šajchúnu na viac ako 5 kilometrov a prelietalo kolmo k miestu chemického incidentu, ktoré sa nachádzalo na opačnej strane mesta, čiže celkove asi v desaťkilometrovej vzdialenosti.

Vynára sa teda otázka: ako sa za takýchto okolností neriadená letecká bomba mohla ocitnúť na mieste incidentu. My sme pre to nenašli nijaké vysvetlenie ani v dokumentoch Misie, Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu, ani u amerických kolegov.

7. Sýrska armáda, ktorá dosahuje presvedčivé víťazstvá, jednoducho nemá dôvod siahať po použití samostatnej chemickej munície, aby si zabezpečila, podľa americkej verzie, prevahu v lokálnych bojových stretoch, a pritom si vedome koledovať o tvrdú reakciu svetového spoločenstva.

Pokusy preniesť zodpovednosť na Damask nemajú nijakú logiku. Zároveň, na pozadí jeho zjavných vojenských úspechov,  práve pre prehrávajúcich teroristov, ako aj pre tých, čo teroristov podporujú, organizovanie podobných provokácií môže znamenať , že im to dáva nádej na záchranu.

Aby som stručne zhrnul svoje slová, opätovne vyzývame partnerov v Bezpečnostnej rade OSN, aby prejavili zdravý rozum a objektívne zhodnotili podstatu pokusov USA vnútiť svetovému spoločenstvu falošnú predstavu o vinníkoch chemických incidentov v Sýrii.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, 22. 1. 2018