19.8.2020 09:57:56

Komentár oficiálnej zástupkyne ruského ministerstva zahraničných vecí M. V. Zacharovovej k podpísaniu dohody o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Poľsku

Na ilustračnej snímke hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF
Na ilustračnej snímke hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF
(foto: zdroj:vestnikkavkaza.net)


15. augusta bola podpísaná Dohoda o posilnení obrannej spolupráce (EDCA) medzi Spojenými štátmi a Poľskom, ktorá vytvára základy pre ďalšie premiestnenie významnej  časti amerických vojakov na poľské územie. Plánuje sa zvýšenie celkového počtu amerického vojenského personálu v Poľsku o 1 000 osôb, okrem toho je  tam už umiestnených 4,5 tisíc vojakov.Ako viete, tento dokument sa týka rozvoja pokročilej štruktúry velenia a štábu ozbrojených síl USA a bojových výcvikových stredísk, vytvárania podmienok na rozmiestnenie jednotiek armády a leteckej dopravy, bezpilotných vzdušných vozidiel, špeciálnych operačných síl, ako aj prvkov podpory a tylového zabezpečenia.

Táto dohoda, samozrejme, nikoho neprekvapila −  takto boli formulované dohody, ktoré v roku 2019 dosiahli prezidenti Donald Trump a A. Duda. Sotva má význam hovoriť, že otvorene protiruské zameranie tohto dokumentu americkí a poľskí predstavitelia nielenže neskrývajú, naopak, zdôrazňujú ho. Dohodnutý balík opatrení v plnej miere spĺňa usmernenia najnovších samitov NATO  zameraných na  „zdržiavanie“ Ruska, vytváranie deliacich čiar a zvyšovanie napätia v Európe a zároveň odmietanie spolupracovať na plnení úlohy stanovenej v dokumentoch OBSE po skončení „studenej vojny“  - na vytvorenie spoločného priestoru spolupráce a dôvery.

Znovu upriamujeme vašu pozornosť na skutočnosť, že posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku nevyrieši bezpečnostný problém, naopak len zhoršuje už tak zložitú situáciu pozdĺž západných hraníc Ruska, prispieva k eskalácii napätia a zvyšuje riziko neúmyselných incidentov. Ubezpečenia zo strany NATO, že ide údajne len o nevýznamnú a rotačnú povahu posilnení, nevnímame nijako inak , len ako pokusy o narušenie reality − vykonávanie dohody medzi USA a Poľskom kvalitatívne posilní útočný potenciál amerických síl v Poľsku.

Tieto plány menia bezpečnostné prostredie v Európe a sú v rozpore s ustanoveniami Zakladajúceho aktu NATO - Rusko z roku 1997, ktorý stanovuje celkový cieľ posilnenia stability v Euroatlantickom regióne. Bude  treba tiež preskúmať, ako tieto plány súvisia so záväzkami stanovenými v Zakladajúcom akte nevysielať dodatočne ďalšie „podstatné bojové sily“.

Spojené štáty opäť dokazujú svoju pripravenosť, ak si to budú vyžadovať ich vlastné záujmy, obetovať nielen záväzky v rámci mnohostranných nástrojov, ale aj mienku väčšiny európskych štátov. Toto načisto diskredituje vyhlásenia úradníkov NATO, že Aliancia je poskytovateľom bezpečnosti a má záujem na znížení napätia v Európe. A konkrétne návrhy ruskej strany o tom, ako dosiahnuť zníženie úrovne eskalácie v oblastiach kontaktu medzi Ruskom a NATO, zostávajú bez reakcie.

Vyzývame členské štáty NATO, aby sa vzdali konfrontácie s nami a aby sa vrátili k zdržanlivosti v duchu Zakladajúceho aktu NATO - Rusko. Je tiež zrejmé, že už dávno dozrela potreba zásadného a úprimného dialógu o problémoch v oblasti európskej bezpečnosti, ako aj obnovenia kontaktov pozdĺž vojenskej línie.


z ruštiny preložila redakcia z Rusemb