15.7.2020 12:18:27

Komentár Marie Zacharovovej v spojitosti s rozhodnutím obviniť Sýriu z nedodržiavania ustanovení Dohovoru o chemických zbraniach prijatým na 94. zasadnutí Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní

Hovorkyňa ruského MZV
Hovorkyňa ruského MZV
(foto: Russian Embassy,UK Twitter)


7. – 9. júna sa v Haagu konalo riadne zasadnutie Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). V súvislosti s karanténnymi opatreniami sa na ňom nemohli zúčastniť experti z hlavných miest členských štátov organizácie. To vyvoláva ľútosť, obzvlášť vzhľadom na význam otázok, o ktorých sa na zasadnutí diskutovalo. 

 Západné krajiny aktívne presadzovali na akcii otázku schválenia prvej spolitizovanej a od reality vzdialenej správy, ktorú práve oni nanútili prostredníctvom „atributívnej“ Skupiny pre vyšetrovanie a identifikáciu (GRI) OPCW na základe udalostí v osade El Latamna 24. 25. a 30. marca 2017. V dokumentácii pripravenej GRI sa nachádzal záver o údajnom využití toxických chemikálií, ktoré v tejto osade použili proti civilnému obyvateľstvu sýrske vojenské letecké sily.

Opierajúc sa o dôkazovú základňu sme OPCW niekoľkokrát informovali, že správa je zaujatá, politicky angažovaná, faktologicky nehodnoverná, s profesionálneho hľadiska mimoriadne slabá, technicky nepresvedčivá. Dokonca aj formulácia základného záveru GRI - „existujú opodstatnené dôvody predpokladať“ – svedčí o tom, že autorom sa nepodarilo dospieť k jednoznačnému záveru. Pri tom sa šíritelia protisýrskych nálad dokonca ani len nepokúšali zakryť pozadie materiálu, vystrihnutého podľa západných šablón, na ktorého základe bol pripravený plán neprijateľného rozhodnutia v spojitosti, vraj, s „nedodržaním“ Dohovoru o chemických zbraniach zo strany Sýrie.

Ruská federácia a celý rad iných účastníckych štátov Dohovoru sú jednoznačne presvedčené, že „atribútny mechanizmus“ vo forme GRI, nelegitímny svojim charakterom a vytvorený na základe iniciatívy skupiny „zainteresovaných“ krajín na čele s USA, kde v jeho zložení dominujú predstavitelia západných krajín, protirečí ustanoveniam Dohovoru. Činnosť tejto kvázi prokurátorskej štruktúry popiera výlučné prednostné práva Bezpečnostnej rady OSN. Cieľ tohto geopolitického „projektu“ je jasný – prostredníctvom politickej manipulácie a insinuácie podkopať pozície vlády B. Asada.

Predstavitelia západu prostredníctvom hlasovania stavili na presadzovanie rozhodnutia, ktoré bolo pre nich nevyhnutné,. Nedá sa to inak nazvať len ako politická fraška. Napriek tomu, bez ohľadu na početnú prevahu účastníkov z radov vojensko-politických štruktúr vo vedúcich orgánoch OPCW a bezprecedentný tlak, ktorý vyvíjali na iných členov Výkonného výboru, potrebný výsledok dosiahli len s veľkým úsilím.

Tento škodlivý a zlomyseľný prístup vyvoláva rozhorčenie. Rusko spolu s celým radom iných zodpovedných členov medzinárodného spoločenstva vystúpilo v Haagu s vyhlásením, v ktorom varuje pred ďalšou politizáciou činnosti OPCW. Organizácia nesmie byť rukojemníkom štátov, ktoré jej vnucujú svoj vysoko prospechársky program. Ak neukončíme takéto ich konanie, OPCW sa môže stať plne paralyzovanou.

redakcia z Rusemb