19.3.2019 16:18:40

Komentár ku 5. výročiu prišiel z Veľvyslanectva RF v SR

Komentár Úradu pre tlač a informácie MZV RF v súvislosti s vyhlásením vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie a vyhlásením Severoatlantickej rady ku Krymu a Sevastopoľu

prevzaté z Tlačovej správy Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR, dnes 19.3.2019

Všimli sme si vyhlásenie Vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku F. Mogheriniovej v mene Európskej únie zo 17. marca 2019, ktoré bolo načasované k 5. výročiu znovuzjednotenia Krymu a Sevastopoľa s Ruskom a jej následné komentáre „na okraji“ zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, ako aj vyhlásenie Rady NATO k tejto téme z 18. marca tohto roku.

Príznačné je, že znenie týchto vyhlásení sa do veľkej miery navzájom kopíruje. Zdá sa, že v EÚ a NATO v Bruseli radšej nedôverujú vlastným očiam a z roka na rok len prepisujú a opakujú svoje schematické názory na krymskú tému.


Pred piatimi rokmi obyvatelia Krymu a Sevastopoľa na základe demokratického prejavu vôle urobili osudové rozhodnutie - obnoviť historickú spravodlivosť a vrátiť sa do vlasti, do Ruskej federácie. Hlasovaním za svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí ukázali celému svetu, čo je skutočná, nie fiktívna demokracia. Odvtedy sa vykonal a neustále realizuje obrovský objem práce, ktorá pokračuje v integrácii polostrova do všeobecného politického, sociálno-ekonomického a právneho priestoru Ruska. O úspechoch Krymu a Sevastopoľa sa majú možnosť presvedčiť všetci návštevníci polostrova, vrátane významných osobností západných krajín.

 Vyriešila sa otázka elektrickej energie: postavili sa a uviedli do prevádzky vysokokapacitné tepelné elektrárne. Zabezpečila sa preprava na pevninu Ruskej federácie: v minulom roku bola spustená automobilová prevádzka Krymského mosta, ktorý bol vybudovaný v rekordne krátkom čase, a do konca tohto roka bude zriadené pravidelné železničné spojenie. Vďaka novému terminálu na medzinárodnom letisku Simferopol vzrástol objem osobnej dopravy. Pokračuje výstavba federálnej diaľnice „Tavrida“. Riešia sa otázky spoľahlivej dodávky sladkej vody do regiónu. Na tento účel bolo spustených 100 km nových potrubí, do roku 2020 budú dokončené „viacchodové“ vodovody na doplnenie Severokrymského kanála a na prekonanie následkov jeho blokovania zo strany Ukrajiny. Zrýchleným tempom pokračuje budovanie sociálnych objektov, škôl, materských škôl a nemocníc.

 EÚ a NATO však toto veľmi nezaujíma. Opäť sa pokúšajú získať politické body z incidentu vyvolanom ukrajinskou stranou v novembri 2018 v oblasti Kerčského prielivu. V týchto dňoch Európska únia vydala poburujúce rozhodnutie o zaradení niekoľkých ruských občanov do zoznamov nelegitímnych sankcií, a to vrátane našich pohraničníkov, ktorí sa zúčastnili na prekazení provokačného útoku ukrajinských bezpečnostných síl. Solidarita EÚ a NATO s ukrajinskou verziou udalostí len vyhrocuje militaristické nálady v Kyjeve a podporuje tých, ktorí chcú pokračovať v konfrontácii. To isté platí aj úvahách o „pokračujúcej militarizácii“ Krymu, ako aj o údajných prekážkach voľného pohybu lodí v Azovskom mori. Opakovane sme veci vysvetľovali na rôznych úrovniach, ale na to sa tiež akosi rýchlo zabúda.

Stojí za pripomenutie, že práve NATO aktívne militarizuje čiernomorský región, posilňuje svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe a modernizuje svoju vojenskú a civilnú infraštruktúru. V Rumunsku sú rozmiestnené americké protiraketové systémy. Zintenzívňujú sa hliadky morského a vzdušného priestoru, v regióne sa aktivizujú spravodajské činnosti, predovšetkým pozdĺž ruských hraníc. V roku 2018 sa celková prítomnosť vojenských a morských skupín NATO vo vodách Čierneho mora zvýšila z 80 na 120 dní. Aliancia neskrýva plány na ďalšie posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v regióne.

 EÚ a NATO naďalej opakujú tvrdenia o zhoršovaní situácie v oblasti ľudských práv vrátane práv krymských Tatárov. Ignorujú skutočnosť, že ruský Krym silnie ako unikátna „zliatina“ kultúr a tradícií rôznych národov. Federálne a regionálne orgány sú dôsledne zapojené do uplatňovania kultúrnych, jazykových, náboženských a iných práv menšín zakotvených v ruskej ústave, vrátane práv krymských Tatárov a etnických Ukrajincov. Obyvatelia polostrova môžu využívať všetky tieto práva bez prekážok. Od zjednotenia Krymu s Ruskom sa ruské, ukrajinské a krymsko-tatárske jazyky v Krymskej republike stali štátnymi jazykmi. Existujú reálne možnosti na ich štúdium na školách a univerzitách.

 O úplnom nepochopení nálady Krymčanov svedčia absurdné tvrdenia, že ruské občianstvo a odvody do ozbrojených síl Ruskej federácie boli obyvateľom polostrova „nanútené“. Ako nevydarený pokus uviesť aspoň nejaké „negatívne“ príklady vyzerajú aj správy o zhoršujúcej sa environmentálnej situácii na Kryme.

Nie je preto prekvapujúce, že EÚ a NATO zatvárajú oči pred tým, ako Kyjev a ukrajinskí nacionalisti vyvíjajú úsilie, aby sa prerušili dodávky vody a energie na Krym. Naďalej sa snažia „potrestať“ Krymčanov za ich voľbu, neustále vymýšľajú nové nevyberané diskriminačné opatrenia, ktoré sú v rozpore s normami medzinárodného práva a porušujú práva obyvateľov polostrova. Pretrváva prax „vízovej diskriminácie“ krymských občanov, ktorá je v rozpore nielen s kľúčovými medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, ale aj s množstvom základných dokumentov samotnej Európskej únie. Navyše, hoci je jasné, že sankčný nátlak voči Rusku nemá zmysel, euroúniový Brusel napriek tomu vyzval členské štáty OSN, aby zopakovali tie isté chyby a zaviedli protiprávne jednostranné reštriktívne opatrenia voči Rusku.

 

Želali by sme si, aby EÚ a NATO prestali politikárčiť a konečne začali načúvať hlasu Krymčanov. Je čas uznať demokratickú voľbu obyvateľov Krymu a Sevastopoľa a venovať pozornosť pozitívnym zmenám v ich životoch v Ruskej federácii, ako to už urobili početní nezaangažovaní predstavitelia spoločenských a politických kruhov západných krajín.

Toto aktuálne výročie znovuzjednotenia Krymu s Ruskom je na to dobrá príležitosť.

redakcia, prevzaté z press rusemb