04.8.2020 19:10:08

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s výročím zániku Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Pozn. red. SRS: V priebehu dňa sme k nakusnutiu danej témy zdieľali článok agentúry Sputnik. Teraz Vám prinášame celý komentár ruského Ministerstva zahraničia, ktorý preložili pracovníci Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike
Pred rokom sa skončila platnosť Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu v dôsledku toho, že USA od Zmluvy jednostranne odstúpili. Rovnako ako predtým sa nazdávame, že Washington sa dopustil veľkej chyby. Napriek tomu, že Zmluva v súčasných bezpečnostných podmienkach nebola ideálna, aj tak bezpochyby stále prispievala k zabezpečeniu predvídateľnosti a umiernenosti v sfére jadrových rakiet.

Ruská strana je hlboko presvedčená, že Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu bolo hodno zachovať. Kríza, ktorá vypukla okolo zmluvy, sa mohla a mala zastaviť včas: rozpory, ktoré sa nahromadili v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, bolo potrebné bezodkladne a dôsledne riešiť. To by si však vyžadovalo politickú vôľu na oboch stranách. Bohužiaľ, v Spojených štátoch taká vôľa absentovala a Zmluva o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu sa začala vnímať ako jedna z prekážok víťazstva vo Washingtonom vyhlásenej „rivalite veľkých mocností“.

Je poľutovaniahodné, akým spôsobom sa Američania zbavovali dohody, ktorú začali považovať za nepotrebnú. Aby v očiach svetového spoločenstva ospravedlnili svoje deštruktívne kroky, Spojené štáty rozpútali propagandistickú kampaň založenú na absolútne nepodložených obvineniach proti Moskve. Namiesto vecnej a profesionálnej analýzy opatrení, ktoré navrhovala ruská strana, americká strana nastolila očividne neprijateľné ultimatívne požiadavky. Bez váhania boli zamietnuté ruské realistické návrhy na riešenie existujúcich obáv, ktoré predpokladali vzájomnú transparentnosť. Takto Spojené štáty zablokovali možné cesty na vyriešenie problémov a úmyselne priviedli Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu k zániku.

V súčasnosti žiadne obmedzenia týkajúce sa pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu jednoducho neexistujú a hrozby pre globálnu bezpečnosť a stabilitu sa znásobili. Po vypovedaní zmluvy sa Washington okamžite pustil do urýchleného dokončovania vývoja raketových zbraní, ktoré boli predtým podľa Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu zakázané. Uskutočnili sa terénne testy, ktoré v plnej miere potvrdili oprávnenosť dlhoročných požiadaviek Ruska na dodržiavanie zmluvy zo strany Washingtonu. Američania verejne oznámili svoj úmysel čo najskôr rozmiestniť perspektívne raketové zbrane najmä v ázijsko-tichomorskom regióne. Nie je však vylúčené ani ich rozmiestnenie v Európe.

Je zrejmé, že rozmiestnenie amerických pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu v rôznych regiónoch sveta vážne podkope regionálnu a globálnu bezpečnosť a vyprovokuje aj nové nebezpečné kolo pretekov v zbrojení. Rusko nemôže ignorovať vznik nových raketových rizík pre svoje územia, ktoré pre nás budú mať strategický význam. Bude si to vyžadovať okamžitú odpoveď. A to bez ohľadu na to, akou muníciou budú vybavené americké rakety - jadrovou alebo nejadrovou.

V súvislosti s ukončením platnosti Zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu bolo podniknutých niekoľko konkrétnych krokov na zabezpečenie predvídateľnosti v raketovej sfére a na zachovanie možnosti pre vedenie dialógu. Prezident Ruskej federácie V. V. Putin vyhlásil moratórium na rozmiestňovanie pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu, kým sa v príslušných regiónoch neobjavia analogické americké zbrane. Spojeným štátom a ďalším krajinám NATO bola adresovaná priama výzva, aby vyhlásili podobné moratórium. Ruská strana na najvyššej úrovni vyhlásila svoju pripravenosť na dialóg o parametroch a možných kontrolných opatreniach vo vzťahu k vzájomným záväzkom.

Sme presvedčení, že jediným rozumným a zo všetkých hľadísk opodstatneným ďalším krokom je spoločné hľadanie vzájomne prijateľného urovnania súčasnej situácie politickými a diplomatickými metódami. Rusko zostáva otvorené rovnoprávnemu a konštruktívnemu úsiliu o obnovenie dôvery a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a strategickej stability. Dúfame, že americká strana prejaví podobnú zainteresovanosť a zodpovednosť.

redakcia z Rusemb