01.8.2020 14:42:07

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s článkom uverejneným v časopise The Nation

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Všimli sme si, že 24. júla v najstaršom americkom týždenníku The Nation vyšiel článok, v ktorom je veľmi podrobne popísaná reálna situácia s manipuláciami pri príprave správy zvláštnej misie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o vyšetrovaní prípadu použitia chemických zbraní v Sýrii počas smutne známeho incidentu v meste Dúmá 7. apríla 2018.Napriek tomu, že tieto fakty už široká verejnosť dobre pozná, na stránkach takého solídneho a rešpektovaného západného tlačového média sa objavili po prvý raz.

O týchto manipuláciách už druhý rok intenzívne diskutujú mnohí nezávislí medzinárodní experti, spoločenskí aj politickí činitelia, predstavitelia médií. Dospelo to tak ďaleko, že bola signatárom Dohovoru o zákaze chemických zbraní a aj osobne Generálnemu tajomníkovi OSN ako depozitárovi Dohovoru zaslaná kolektívna výzva so žiadosťou o preskúmanie situácie a prijatie neodkladných opatrení na obnovenie dôvery k Technickému sekretariátu Organizácie pre zákaz chemických zbraní.

My spolu s našimi partnermi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my, túto otázku neustále nastoľujeme na platforme OPCW. Na naše početné výzvy však doteraz neprišla nijaká zrozumiteľná reakcia. Vzniká dojem, že problém sa pokúšajú jednoducho „zamiesť pod koberec“, len aby nevyšli najavo všetky nelichotivé dôkazy o tom, ako sa správy zvláštnych misií OPCW úmyselne falšujú za tým účelom, aby okrem iného slúžili na ospravedlnenie krokov USA, Veľkej Británie a Francúzska, ktoré podnikli raketové útoky na územie nezávislého štátu v rozpore s ustanoveniami Charty OSN a všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. K čomu vedú podobné vojensko-politické provokácie a hazardérstvo, o tom sme sa mohli presvedčiť na príklade Iraku a Líbye.

Dúfame, že túto nepeknú aféru sa predsa len podarí vyriešiť a že sa činnosť OPCW vráti do odborných, depolitizovaných a technických koľají, ako je to zakotvené aj v Dohovore o zákaze chemických zbraní.

redakcia z Rusemb