21.5.2020 18:53:04

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k spôsobu poskytovania humanitárnej pomoci Sýrii zo strany členských štátov EÚ v čase pandémie koronavírusovej infekcie

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Všimli sme si usmernenie Európskej komisie uverejnené 12. mája tohto roku k spôsobu poskytovania humanitárnej pomoci Sýrii v kontexte boja proti pandémii ochorenia COVID-19.Ako je známe, Sýria už dlhé roky žije v podmienkach sankcií, ktoré boli zo strany Európskej únie prijaté nelegálne, bez schválenia Bezpečnostnou radou OSN, a aj predtým veľmi sťažovali proces poskytovania humanitárnej pomoci tejto krajine. Teraz, v podmienkach pandémie, je zachovanie sankcií v plnom rozsahu vyslovene nehumánne. Je v úplnom protiklade s výzvou Generálneho tajomníka OSN A. Guterresa na zmiernenie a pozastavenie medzinárodných reštrikcií, ktoré bránia boju proti koronavírusovej infekcii.

Ak sa pozornejšie začítame do európskych „inštrukcií“, nemôžeme nezbadať ich otvorený politický podtón. Na jednej strane sa v nich hovorí, že sankcie „môžu ovplyvniť schopnosť krajín bojovať proti ochoreniu COVID-19“, na druhej strane usmernenie obsahuje toľko obmedzení, že možnosti humanitárnych a zdravotníckych dodávok do Sýrie po linke Európskej únie sa v podstate rovnajú nule.

Od účasti na takejto humanitárnej pomoci je prakticky odrezaných viac než 300 sýrskych fyzických a právnických osôb, ktoré sa nachádzajú v sankčných zoznamoch Európskej únie. Pred začiatkom priamej spolupráce s týmito osobami budú musieť európske hospodárske subjekty predložiť príslušným vnútroštátnym orgánom svojich krajín vyčerpávajúce dôkazy, že poskytované zdravotnícke pomôcky nebudú môcť byť označenými osobami predávané za účelom získania finančných prostriedkov alebo použité inak ako na priamy účel. Okrem toho bez prechádzajúceho súhlasu národných orgánov EÚ nebude možné v sýrskych bankách zakladať účty za účelom realizácie platieb za zdravotnícke dodávky.

Nomenklatúra zdravotníckeho tovaru, ktorý je „povolené“ dodávať, je tiež obmedzená radom podmienok. Konkrétne dodávky bežných prostriedkov individuálnej ochrany, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje medzi životne dôležité, napríklad zdravotnícke rúška, rukavice, ochranné obleky, ale aj dodávky pľúcnych ventilátorov a dezinfekčných prostriedkov do Sýrie nie sú priamo zakázané, avšak v usmernení Európskej komisie je zmienka o nich sprevádzaná varovnými slovíčkami „v zásade“ a „vo všeobecnosti“. Aby sa dodávatelia vyhli riziku, že budú obvinení z dodávania tovaru „dvojakého použitia“, odporúča sa im, aby svoj postup konzultovali s vnútroštátnymi kompetentnými orgánmi. Podozrenie Európskej komisie vzbudzujú dokonca aj základné zložky najrozšírenejších liehových dezinfekčných prostriedkov, napríklad etanol a izopropanol. Vysvetlenie európskych úradníkov, že tieto látky môžu byť použité na akúsi „vnútornú represiu“ vrátane „chemických útokov“, vyznieva priam absurdne.

Keď to zhrnieme, je očividné, že cieľom podobných „usmernení“ nie je poskytnúť Sýrčanom humanitárnu pomoc, ale skôr demotivovať európske hospodárske subjekty podrobným popisom byrokratických prekážok, ktoré stoja v ceste možných dodávok. Inými slovami, opäť ide o pokus vytvoriť zdanie „humánnosti“ európskych sankcií, ktoré v praxi znamenajú len kolektívny trest pre obyvateľov sýrskych regiónov nachádzajúcich sa pod kontrolou vlády.

Vyslovene cynické je to, že sýrska opozícia, ako aj tie sýrske regióny, ktoré nie sú pod kontrolou legitímnej vlády Sýrie, sú rovnako ako predtým úplne vyňaté spod akýchkoľvek reštrikcií. Ide o priame porušovanie medzinárodných zásad nestrannosti a neutrality humanitárnej pomoci, ktoré sú okrem iného zakotvené aj v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 214).

Vyzývame Európsku úniu, aby prestala praktizovať jednostranné sankcie voči Sýrii. Odporúčame Bruselu, aby prejavil solidaritu s trpiacim obyvateľstvom tejto krajiny a spoločne s ním sa vzoprel nebezpečnej výzve, ktorá zasiahla všetkých bez výnimky.

redakcia z Rusemb