04.8.2012 10:55:06

Koľko Rusov požiada o vyšší plat?

V roku 2010 sa ich na to chystá viac ako polovica. Pričom 20 percent tvrdí, že je to aj tak zbytočné.
Už tradične takúto milosť od zamestnávateľa nečakajú zamestnanci s najnižšími mzdami (do 15 tisíc rubľov) – 23 percent. Medzi tými, ktorí zase zarábajú viac ako 45 tisíc rubľov je rovnakých pesimistov o trochu menej, len 19 percent. Pričom k tým, ktorí už vopred „vedia“, že prosiť nemá cenu patria Rusi starší ako 50 rokov – 37 percent. Tieto údaje priniesli analytici personálnej agentúry Superjob.ru, ktorá tento prieskum organizovala na vzorke 5200 dlhodobo zamestnaných ľudí.
Napriek všetkému celých 52 percent zamestnancov je rozhodnutých o zvýšenie platu žiadať. Hoci väčšina neráta s nejakým výrazným zvýšením. Iba 9 percent si mieni vybojovať zvýšenie o 50 a viac percent, so zvýšením o 40 – 50 percent platu ráta 11 percent respondentov. Každý štvrtý ráta so zvýšením o štvrtinu a 24 percent si mieni získať 10 – 20 percentné zvýšenie. Analýza si tiež všimla, že obzvlášť muži rátajú s výraznejším zvýšením platu (20 – 30 %), pričom dámy sa v priemere uspokoja aj s 10 – 20 percentami.
Zaujímavé je všimnúť si aj argumenty, ktorými sa mienia zamestnanci „oháňať“ aby podpora ich žiadosti bola čo najpresvedčivejšia. Tu sa dajú vidieť dve veľké skupiny. Prvá sa spolieha na poukázanie nepomeru platu voči reálnemu objemu vykonanej práce a jej kvalite. (Na nárast pracovného objemu mieni poukázať 24 percent respondentov, 8 percent bude poukazovať na dosiahnuté profesionálne výsledky, svoju vysokú kvalifikáciu ide spomenúť 6 percent zamestnancov a vysokú kvalitu práce 4 percentá. Navyše 3 percentá chcú poukázať na svoje ďalšie osobné kvality – zodpovednosť, cieľavedomosť, vždy úspešná koncovka ...)
Druhá skupina vôbec nemieni obracať pozornosť zamestnávateľa na vlastné úspechy. (21 percent zamestnancov za dostatočný argument považuje sústavný rast cien na bývanie, dopravu, potraviny ... 3 percentá sa chystajú šéfstvo upozorniť, že s výplatami už dlho nič nerobilo a 23 percent uvedie rad iných argumentov týkajúcich sa vzťahu konkrétnej pracovnej situácie a konkrétnej situácie danej firmy. Napr. poukázanie na zlepšenie finančného stavu firmy, na prekonanie krízy, na zvýšené osobné potreby, ukončenie skúšobnej doby ...)
Výskum však ukázal, že nie zanedbateľná časť sa nejakými slovami ani nebude obťažovať. Len oznámia, že „žiadam“ a basta.
-vmi-, podľa bigness.ru, 31. január 2010