04.8.2012 10:55:06

Kokojty - Južné Osetsko chce s Ruskom vytvoriť zväzový štát

Južné Osetsko nazerá na Rusko ako na strategického partnera a spojenca a chce s ním vytvoriť zväzový štát, vyhlásil prezident republiky Eduard Kokojty v rozhovore pre japonské noviny „Majniti“.
„Budujeme nezávislý štát, ľud ktorého si vždy bude pamätať neoceniteľnú pomoc, ktorú mu poskytla Ruská federácia a určite sa budeme usilovať o vytvorenie s ňou zväzového štátu. Rusko nám vždy bolo, je a aj zostane hlavným strategickým partnerom a spojencom“, - povedal.
Odpovedajúc na otázku o možnom zlúčení sa so Severným Osetskom – Alaniou, s ktorým by potom spoločne vošli do zostavy Ruskej federácie Kokojty zdôraznil, že „Rusko cudzie územia nepotrebuje a Ruská federácia nemá ani plány anektovať územie našej republiky“.
„Do udalostí augusta 2008 bola otázka spojenia juhu a severu Osetska veľmi aktuálna. No prezident Saakašvili a gruzínski jastraby svojou nepremyslenou agresívnou politikou urobili všetko len aby sa Južné Osetsko stalo nezávislým štátom. V tomto prípade chcem jednoznačne povedať, že sme ich obohrali po všetkých stránkach a tým sme dosiahli aj nezávislosť a aj medzinárodné uznanie. Dnes už budujeme nezávislý štát“, - povedal Kokojty.
Podľa RIA Novosti, 28. Júl 2011 (krátené)