03.3.2020 15:44:04

Knižný dar Domu ruského zahraničia A. Solženicyna Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (RCVK)

Ilustračné foto
Ilustračné foto
(foto: zdroj: rcvkba.sk)


Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa konalo slávnostné odovzdanie 350 nových kníh v ruskom jazyku, ktoré daroval Dom ruského zahraničia A. Solženicyna. Program knižnej výpomoci slovenským univerzitám, na ktorých sa vyučuje ruský jazyk a literatúra, Dom ruského zahraničia realizuje za podpory Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

 Prezentácia a výstava knižného daru sa uskutočnila v novej sále univerzitnej knižnice. Hostí privítal rektor univerzity profesor Libor Vozár, prítomných tiež pozdravila riaditeľka RCVK Inna Kuznecovová, pracovníčka medzinárodného oddelenia Domu ruského zahraničia A. Solženicyna Svetlana Romanovová a dekanka Fakulty ruského jazyka pre cudzincov Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina Svetlana Persijanovová.

Po slávnostnej ceremónii Svetlana Romanovová vystúpila s prezentáciou o činnosti Domu ruského zahraničia A. Solženicyna ako aj o nedávno otvorenom Múzeu ruského zahraničia v Moskve. Veľmi prínosná pre vyučujúcich ruského jazyka i študentov univerzity bola prednáška Svetlany Persijanovovej o možnostiach zvyšovania kvalifikácie pre rusistov, rôznych špecializovaných programoch a vzdelávacom portáli Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina.


 

Verme, že bohatý knižný dar napomôže k nárastu vedomostí o ruskej kultúre a k upevňovaniu priateľstva medzi našimi národmi (pozn. red. SRS)

zdroj foto: rcvkba.skRuské centrum vedy a kultúry v Bratislave