29.4.2019 11:51:06

Klub Arbat v Bratislave si pripomenie miesta padlých vojakov ČA

Blumental pomník hroby ČA
Blumental pomník hroby ČA
(foto: PZV)

Výzva pre členov SRS z Klubu Arbat v Bratislave - dňa 6.mája - pondelok - o 16:00 hod pri pamätnej doske pripomínajúcej provizórny cintorín z hrobov padlých vojakov ČA na  Floriánskom námestí pred kostolom Blumentál - je to oproti v malom parčíku pri koľajniciach električky - položenie kytice vďaky a pripomnutie si tohto pietneho miesta.

Bývalo zvykom v minulých rokoch, okrem účasti na slávnostnom ceremoniáli ku oslobodeniu Bratislavy na Slavíne, že členovia Klubu Arbat si vybrali miesto v Bratislave, kde sa v centre mohli pokloniť pamiatke padlých a pripomenúť si oslobodenie nášho mesta Červenou Armádou. 

V minulosti sme takto navštívili i pamätníky - napr. Smerník pri ceste, na Račianskej ceste (neďaleko Peknej cesty pri fe Henlich), ktorý v povojnovom období mesto zhotovilo do betónového a mramorového monumentu pripomínajúceho smerník, ktorý ukazoval cestu na mesto a cez Bratislavu oslobodzujúcej ČA. Členovia Klubu Arbat Bratislava priniesli vždy kyticu vďaky.

V tomto roku, kedže už je po termíne pripomínajúcom oslobodenie Bratislavy, 4.apríla 1945, sme sa rozhodli pripomenúť verejnosti, že aj keď je hlavný memoriálny pamätník na Slavíne a bude tu slávnostná ceremónia dňa 9.mája, priamo dnes v centre mesta sú "schované" pamätné dosky pripomínajúce pôvodné provizórne cintoríny pre padlých vojakov, z ktorých potom boli hroby prevezené na Slavín. V meste sa v dňoch 2.-4.apríla 1945 bojovalo, oslobodenie neprišlo iba tak...neďaleko odtiaľto bol ďalší provizórny cintorín - dnes s pamätnou tabuľou na Hodžovom námestí pri dnešnom prezidentskom paláci, ďalšie boli na viacerých miestach Bratilavy, poľná nemocnica bola v budove kde je dnes Sociálna poisťovňa, na ul.29.augusta oproti Medickej záhrade.

Tohtoročný výber pre položenie kytice vďaky je pamätná tabuľa pripomínajúca provizórny cintorín oproti kostolu Blumentál. Pozývame 6.5. o 16:00 hod a môžeme sa prejsť až ku Hodžovmu námestiu.

obr. súčasný stav tabule 28.4.2019

pomník pripomienka na hroby ČA Blumental

red