05.9.2017 07:05:23

Klesol počet Rusov, ktorí sa považujú za chudobných

 

Počet Rusov, ktorí materiálny stav svojej rodiny považujú za zlý a veľmi zlý v druhom štvrťroku 2017 klesol, uvádzajú noviny Izvestia s odvolávkou sa na údaje monitorovania Inštitútom sociálnych analýz a predpovedí RAV.

 

„Podiel občanov, ktorí svoju materiálnu úroveň považujú za zlú alebo veľmi zlú sa v druhom štvrťroku znížil o 29 %. Presne toľko ich bolo v roku 2012,“ píšu noviny.

Ďalej sa uvádza, že za rovnaké obdobie v roku 2015 a 2016 k nízkej úrovni svojho života sa hlásilo 33 % Rusov. Podľa Izvestii najoptimistickejší ukazovateľ za všetky roky monitorovania (od roku 2000) bol zaregistrovaný v roku 2014, kedy svoj stav za nízky považovalo 24 % Rusov.

„Obyvateľstvo zhodnotilo svoj stav v 2. štvrťroku 2017 celkovo pozitívnejšie ako v rovnakom období rokov 2015 a 2016. Avšak horšie, ako v roku 2013 a 2014,“ píšu noviny.

Podľa ria.ru, 5. 9. 2017