04.8.2012 10:55:06

Kinoklub Ruského centra

Nachádza sa v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva a práve tu sa od apríla uskutočňovali stretnutia pri filmových predstaveniach venovaných pamätnému dátumu ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe, na organizácii ktorých spolupracovali aj nadšenci z Klubu milovníkov ruskej histórie.
Pri príležitosti 65. výročia „Víťazstva“ boli odprezentované tak dokumentárne, ako aj celovečerné filmy približujúce atmosféru rôznych vojnových období.
Každé predstavenie začalo krátkym historickým pripomenutím si obdobia, o ktorom pojednával dokumentárny, resp. celovečerný film. Napríklad dokument „Operácia Weiss“ bol emočne zosilnený celovečerným dvojdielnym filmom „Živí a mŕtvi“ od režiséra Alexandra Stolpera podľa románu Konstantina Simonova. Ten na osudoch svojich hrdinov ukázal boj sovietskeho národa proti fašistickým uchvatiteľom počas prvých mesiacov Veľkej vlasteneckej vojny.
Obzvlášť potešiteľným bol záujem, ktorý o toto podujatie prejavili mladí slovenskí stredoškoláci a vysokoškoláci. Tí ho preukazovali aj otváraním spontánnych diskusií na konci predstavení. Otázky nasvedčovali, že ich obsah neformulovali len momentálne pocity z filmov, ale aj túžba po pozdvihnutí už existujúcej základne vedomostí o víťazstve nad fašizmom.
Larisa Plechanova, Ruský centrum pri BVŠP (Bratislava)

Kinoklub_-_prloha.JPG Kinoklub_-_prloha.JPGKinoklub_-_prloha.JPG