19.7.2020 17:20:14

K správe ruského ministerstva zahraničných vecí o dodržiavaní ľudských práv na Ukrajine

Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
Budova Ministerstva zahraničných vecí RF (ilustračná snímka)
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Zverejnený dokument odráža nepriaznivý stav v tejto oblasti na Ukrajine. Zaznamenávajú sa systémové porušenia základných ľudských práv a slobôd. Ukrajinské orgány neustále prijímajú legislatívne akty, ktoré sú v rozpore s normami vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.

 Pod umelo vytvorenou zámienkou potreby bojovať proti „ruskej agresii“ a „separatizmu“ na Ukrajine príslušné orgány prenasledujú politických oponentov, nezávislých novinárov a mediálne spoločnosti, ako aj členov verejných organizácií, ktoré vládnym orgánom nie sú po chuti.

Pod rovnakými vymyslenými zámienkami ospravedlňujú obmedzenia práv vnútorne presídľovaných osôb, ktoré utiekli z oblasti vnútorného ozbrojeného konfliktu na juhovýchode krajiny, ako aj porušenie práv rusky hovoriacej populácie a predstaviteľov národnostných menšín, najmä v oblasti vzdelávania.

Rovnaké dôvody uvádzajú pri prenasledovaní cirkevných hodnostárov a farníkov kanonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, v kampani za násilné uchvátenie jej farností. V ostatnom čase na odôvodnenie takýchto neutešených akcií, sa využíva aj odvolávanie na novú infekciu koronavírusu.

Ukrajinské orgány vykonávajú zámernú politiku ospravedlňovania a heroizácie nacistických zločincov a ich ukrajinských spolupáchateľov. Cieľom skreslených výkladov historických udalostí z týchto rokov, ktoré podnecujú orgány, najmä v oblasti vzdelávania, je kultivácia nacionalistického prístupu medzi širokými masami obyvateľstva, predovšetkým medzi dorastajúcou generáciou.

Pravicové radikálne organizácie pôsobiace v krajine otvorene propagujú rasovú nenávisť a rasovú ideológiu, v dôsledku čoho osoby patriace k etnickým alebo národnostným menšinám často čelia diskriminácii a stigmatizácii, ako aj fyzickej agresii. V tejto súvislosti neprekvapuje, že krajina zaznamenala výrazný nárast prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a vandalizmu proti náboženským a náboženským kultovým objektom.

Početné problémy, ktoré sa vyskytujú na Ukrajine, sa pravidelne dostávajú do pozornosti medzinárodným monitorovacím štruktúram v oblasti ľudských práv, orgánov zmluvy o ľudských právach, osobitných procedúr Rady OSN pre ľudské práva, ako aj medzinárodných a ukrajinských mimovládnych organizácií pre ľudské práva. Všetky tieto štruktúry konštatujú systematické porušovanie ľudských práv na Ukrajine a so znepokojením poukazujú na to, že zistené problémy si vyžadujú čo najväčšiu pozornosť orgánov a veľké úsilie na ich vyriešenie.

Bohužiaľ, stále neexistuje dôkaz o úmysloch a schopnosti ukrajinských orgánov riešiť túto nepriaznivú situáciu.

redakcia z Rusemb