04.8.2012 10:55:06

Juščenko: Problém Ukrajiny – 12-13 miliónov čo chcú hovoriť po rusky

Exprezident Ukrajiny Viktor Juščenko je presvedčený, že dva jazyky sa v unitárnom štáte spojiť nedajú, veď „ide o vo svete neexistujúci paradox“.
(Táto veta je absolútne presným dôkazom, že pod slnkom je najmenšia tma. A platí to aj na vedomosti ukrajinského exprezidenta. V susedstve s Ukrajinou totiž do roku 1968 existoval unitárny štát, Československo, kde to možné bolo - vmi.)
Podľa Juščenka jazyková politika prezidenta Viktora Janukoviča v roku 2010 nespájala ukrajinskú spoločnosť. „... moc takúto politiku robila vedome. Možno tým dokazovala, že takto vníma misiu jazyka ako faktora v škále našich národných hodnôt,“ povedal exprezident a dodal, že kto sa hrá s jazykom, je odsúdený stratiť pevný cement spájajúci národ a spoločnosť. A to vraj súčasná moc nechápe.
Problémom súčasnej Ukrajiny vraj nie je jej minister vzdelávania (bojujúci za uzákonenie ruštiny ako druhého štátneho jazyka) ako ideológ. Problémom je 12 – 13 miliónov ľudí majúcich tú istú myšlienku.
Nedávno zástupkyňa šéfa prezidentskej kancelárie Anna Herman vyhlásila, že v jazykovej otázke všetko závisí od ľudí. Na Ukrajine dnes vraj niet dostatok tých, ktorí chcú uzákoniť druhý štátny jazyk, niet ani dostatok poslancov, ktorí by súčasnú situáciu v parlamente zvrátili.
„Ak sa nálada spoločnosti zmení a ľudia budú voliť do parlamentu iba takých poslancov (na zmenu ústavy ich treba 300), vtedy pochopíme, že je to odraz stavu a nálady spoločnosti a teda, že to chcú ľudia“, povedala Anna Herman a zvýraznila, že „my budeme robiť iba to, čo chcú ľudia“.
-vmi- podľa regnum.ru, 15. január 2011 (krátené)