04.8.2012 10:55:06

Júl spálil 1 percento HDP

Na približne15 mld. dolárov sú ohodnotené hospodárske straty Ruska z dôvodu anomálnych teplôt.
Oficiálne odhady celkových strát budú hotové až ku koncu roka keď budú známe údaje o stave hospodárstva za júl a august. Zatiaľ sa dajú kvantifikovať len predpokladané výnosy tohtoročnej úrody na úrovni 60 – 65 mln. ton obilnín. K stratám svoje slovo povedia aj škody spôsobené požiarmi.
Analytici britskej finančnej skupiny „HSBC“ a „Uralsib“ si myslia, že momentálne negatívne podmienky znížia tempo rastu ruskej ekonomiky o 1 percento HDP čo z nominálnej hodnoty HDP za rok 2010 (odhad celkového HDP 2010 - cca 44,8 bilióna rubľov) predstavuje sumu asi 450 mld. rubľov, resp. 15 mld. dolárov.
V komentári k týmto údajom treba dodať, že odhad sa dotýka len krátkodobých ekonomických strát, dlhodobé následky katastrofálneho zničenia životného priestoru zatiaľ nikto nekvantifikoval.
Podľa IA Regnum.ru 10. august 2010

Najväčšia banka Európy, švajčiarska UBS, si myslí, že negatívne dôsledky tohto klimatického fenoménu spôsobia zníženie tempa rastu RF v tomto roku dokonca až o 7 percent. Donedávna táto banka odhadovala 7,5 percentný spad ekonomiky.
Hlas Ruska 10. august 2010 (výňatok)