04.8.2012 10:55:06

Jubilant zo stovky najlepších režisérov sveta

Ruský prezident zagratuloval pri príležitosti 60. narodenín režisérovi Alexandrovi Sokurovovi.
„V Rusku i za hranicami ste známy ako jeden z popredných režisérov a scenáristov, ako výrazný predstaviteľ súčasného autorského filmu. Vaše dokumentárne a aj umelecké práce si vydobyli profesionálne uznanie, našli si svojho diváka a mnohé z nich získali ceny aj na prestížnych festivaloch“, - hovorí sa v telegrame prezidenta RF.
Sokurov je autorom vyše 40 celovečerných a dokumentárnych filmov, medzi nimi dokumentárne filmy „Mária“, „Sonáta pre Hitlera“, „Dmitrij Šostakovič. Altova sonáta“, „A nič viac“, „Večerná obeť“, „Trpezlivosť. Práca“, „Elégia“, „Moskovská elégia“, „Petrohradská elégia“... „Býk“ (2000), „Otec a syn“ (2003), „Ruský koráb“ (2002), „Slnko“ (2005“, „Alexandra“ (2007) (voľné preklady názvov diel – vmi-) a ďalšie.
Alexander Sokurov je Zaslúžilý umelec Ruska (1997), Národný umelec Ruska, laureát Štátnej ceny RF (1996, 2001). Je oceneným účastníkom aj mnohých medzinárodných festivalov.
V roku 1995 bolo z rozhodnutia Európskej filmovej akadémie meno Alexandra Sokurova zapísané medzi stovku najlepších režisérov svetového filmu všetkých čias.
RIA Novosti, 14. jún 2011