04.8.2012 10:55:06

Jó napot kívánok – Dobrý deň alebo Dobrý deň – Jó napot kívánok

V nedeľu, v predvečer Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda navštívilo 13 členov nášho klubu tretie pohorie zobrazené na našom štátnom znaku – Matru. Podujali sme sa zdolať 200 - 300 metrové záverečné prevýšenie z Mátraházy na 1014 metrov vysokú Modravú horu, alebo Kékes ako si ju neskoršie premenovali Maďari.
Z rovnakého dôvodu sa sem vybrali aj návštevníci zo stredu i východu Slovenska. A tak sa nás na najvyššom kopci Matry, pohoria, ktoré sa kedysi považovalo za južnú geografickú hranicu Horného Uhorska, zišlo okolo osemdesiat.
Pri stúpaní na vrchol Modravej hory, čo je trasa asi 2,5 km, sa v tento príjemný deň skoro každých sto metrov ozývalo to turisticky kolegiálne Dobrý deň a jeho echo odpoveď Jó napot kívánok. Alebo naopak, podľa toho kto bol rýchlejší.
Na vrchole hory nás za námahu (verte, že vyšliapať to naozaj nie je až taká hračka) čakala naozaj veľkolepá odmena. A užili si ju tak domáci, ako aj návštevníci. Šírym krajom totiž začal znieť spev ženského spevokolu Matice slovenskej z Košíc a jeho slovenské ľudové i národné piesne. Vrátane našej štátnej hymny.
Na záver sa predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský poďakoval všetkým za účasť a vytvorenú príjemnú atmosféru. Vyjadril želanie aby sme sa takto stretli o rok, o dva o ... skrátka, aby sme si každoročný výstup na Modravú horu vo Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda premenili na tradíciu.
Vladimír Mikunda