04.8.2012 10:55:06

Je nás 147 členov

Aj toto skonštatoval predseda Ján Čarnogurský v správe valnému zhromaždeniu Slovensko-ruskej spoločnosti, ktoré sa konalo vo štvrtok 8. decembra 2011. Ak sa pozrieme na našu činnosť celkovo, tak toho roku sme boli zase o trochu aktívnejší.

Rokovanie, ako ho po skončení videli viacerí členovia, malo pútavý obsah.  Zrejme tomu prospel zvolený spôsob komunikácie, väčšina diskutérov sa totiž vyslovovala v konkrétnostiach, a aj o tých len cez fakty a údaje.

Valné zhromaždenie poskytlo aktuálne poznatky o činnosti spoločnosti nielen v Bratislave a v Košiciach. Dozvedeli sme sa o vnímaní „našej témy“ aj v Ružomberku a po skončení valného zhromaždenia, síce už v neformálnom prostredí nášho klubu Arbat, aj o živote v Prešove, vo Zvolene, či v Hlohovci.

Mimoriadne kritickou sa stala tá časť diskusie, ktorá hovorila o nedostatočnej úrovni hospodárskej spolupráce oboch našich krajín. Ukazuje sa, že naša spoločnosť aktívne buduje neformálne vzťahy medzi občanmi oboch krajín a má aj výsledky, no z celoslovenského pohľadu nevieme tento potenciál hospodársky využiť. Všetkým diskutujúcim je ľúto ako nás, vďaka skostnatenému konzervativizmu našich politikov, predbiehajú „vlaky“ všetkých okolitých štátov. Dokonca aj tých, ktoré nielen verbálne broja proti Rusku. Za priam katastrofu sú považované naše až sebazničujúce vízové pravidlá a takmer nulová informovanosť Rusov o našej krajine. Pán Peter Zajac, ktorý profesionálne pôsobil v Rusku a dodnes s ním udržuje aktívne kontakty,  sa v tejto časti nechal počuť, že ak by sa k nám bez komplikácií dostalo aspoň 5 percent záujemcov z Moskvy, tak na Slovensku by o nejakej kríze nebolo ani chýru. Niekto sa k nemu pripojil a verejne sa opýtal: „Viete, kto dnes organizuje turistické zájazdy Rusov na Slovensko?“ A hneď aj odpovedal. „ Je to Budapešť a jej cestovné kancelárie!“ Ďalší mu zakontroval a hovorí: „A viete, že problém dostať sa na Slovensko majú aj Rusi, ktorí tu vlastnia domy, chaty...?“

Záverečným bodom rokovania valného zhromaždenia bola voľba nového predsedu a členov predstavenstva našej spoločnosti. Za predsedu bol aj na ďalšie obdobie opätovne jednohlasne zvolený Ján Čarnogurský. Za členov predstavenstva boli zvolení: Natália Dostovalová, Larisa Plechanova, Marián Andel, Ľudovít Černák a Víťazoslav Móric.

Vladimír Mikunda, snímky autor

VZ.rar VZ.rarVZ.rar