04.11.2015 06:41:33

Japonský súd ide rozhodovať o protiústavnosti zákona z roku 1898

Zákon, ktorý stále platí totiž neumožňuje manželom mať rôzne priezviská, nakoľko "manželka po svadbe vchádza do domu manžela". Na základe tohto zákona sa žene zakazuje uzavrieť ďalšie manželstvo do pol roka po rozvode.

Táto druhá časť mala logiku, pretože sa ňou chcelo zabrániť sporom o otcovstve ak sa dieťa narodí do pol roka po rozvode. V súčasnosti sa však stáva, že biologický otec sa práv nedobyje, pretože súd podľa tohto zákona za otca určí rozvedeného manžela. Tieto prípady sa zväčša riešia procedúrou osvojenia.

Japonka, ktorá dala toto podanie namieta ústavnosť na základe toho, že tento zákon stanovuje obmedzenia len voči žene, čo protirečí ústavou zaručenej rovností v právach.

Podľa ria.ru, 4. 11. 2015