16.12.2018 08:07:50

Japonské médiá napísali o znovuzrodení rybného priemyslu

Po kríze v 1990-tych rokoch Rusko úspešne obrodzuje svoje rybné odvetvie. V roku 2016 dosiahlo výlov morských plodov 4,95 miliónov ton, čím obsadilo šieste miesto na svete, píšu noviny Asahi Shimbun.

Autor článku podotýka, že potenciál Ruska vo výlove rýb stále nie je naplno využitý.

V textoch sú aj údaje, že socialistické Rusko (RSFSR) v druhej polovici 1980-tych rokov lovilo vyše 8 miliónov ton, čím bolo tretie vo svete. Po rozpade ZSSR sa rybný priemysel štátu ocitol v chaose. Výsledkom bolo, že výlov rýb Ruskom v roku 2004 predstavoval len 3,06 milióna ton, čo bola 12. pozícia na svete.

Za desať rokov sa teda výlov rýb zvýšil 1,5 krát, avšak zisk z tejto činnosti 5 krát. Výlov morských plodov sa zo 70-percent ustočňuje na Ďalekom východe.

Nedávno prišli z Ruska správy, že cena červenej ikry klesla na polovicu.

Podľa vz.ru, 16. 12. 2018