04.8.2012 10:55:06

Janukovič poďakoval Putinovi za „konštruktívny prístup“

Ukrajinský prezident si vysoko cení Deklaráciu o obsahu ukrajinsko-ruského strategického partnerstva. Po stretnutí s ruským prezidentom vyhlásil, že ide o „výnimočne dôležitý dokument, ktorý vytvorí podmienky na ďalší rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce medzi Ukrajinou a Ruskom“.
„Chcel by som vám ešte raz poďakovať, vážený Vladimír Vladimírovič, za konštruktívny prístup počas práce našej komisie. Som presvedčený, že jubilejný 20-ty rok od podpisu Protokolu o ustanovení diplomatických vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou a 15 rokov od podpisu Dohody o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskom – sa vyznamenal dnešným podpisom význačných a vážne prepracovaných dokumentov“, - povedal V. Janukovič.
„Osobitne dôležitým výsledkom nášho dnešného stretnutia je podpis Deklarácie o obsahu ukrajinsko-ruského strategického partnerstva. Tento krok nepochybne vytvorí potrebné rámce na ďalší úspešný rozvoj vzájomne výhodného multiprofilovej strategickej spolupráce medzi našimi krajinami“, - uvádza Janukovičove slová oficiálna prezidentská stránka.
Predstaviteľ ukrajinského štátu zdôraznil: „Predovšetkým – vieme o tom, treba plniť uzatvorené dohody. Budeme na tom pracovať“.
Ruský prezident V. Putin zdôraznil, že „Deklarácia“ je bázickým dokumentom, ktorý v spolupráci Kyjeva a Moskvy doposiaľ chýbal a ktorý „naozaj odráža prioritné smery našej spolupráce“, konkrétne v politickej i hospodárskej sfére.
RIA Novosti, 13. júl 2012